Autor Política
2 Febrer 2015 a 14:30

La CUP de Sant Cugat vol que l’Ajuntament protegeixi les entitats sense ànim de lucre

La nova llei fiscal comporta costos sovint inassumibles

El grup de la CUP durant el Ple Municipal

El grup de la CUP durant un Ple Municipal // Foto: Jordi Pascual

La CUP de Sant Cugat presentarà, en el proper Ple Municipal, una moció de suport al teixit associatiu santcugatenc, atesa la riquesa i dinamisme d’aquest històricament, que actualment, malgrat la manca de recursos, es troba en un dels seus millors moments. La formació de l’esquerra independentista considera que les associacions són un element «cohesionadors i socialitzador cabdal», que aporta valors com el voluntariat, la democratització cultural i la participació, i és per això que necessita disposar de recursos, i també d’espai, per desenvolupar-se plenament.

Dinamitzar el teixit associatiu i promoure l’autoorganització ciutadana són, per a la CUP, algunes de les bases principals per construir una societat de persones responables, solidàries i lliures; i consideren que l’Ajuntament no ha de suplir ni dirigir la societat civil, que és la principal protagonista de la vida cultural, sinó treballar per tal que les entitats puguin desenvolupar les seves activitats; és a dir, que el Consistori ha de tenir una relació amb el teixit associatiu que signifiqui una aposta per desenvolupar la vida associativa de Sant Cugat.

Per tot això, i davant de la nova llei fiscal per a entitats no lucratives – que comporta una gestió que requereix professionals en el camp de la comptabilitat, fent que els costos addicionals siguin inassumibles per a les entitats – la CUP de Sant Cugat proposa, en primer lloc, que es creï un catàleg d’entitats i activitats, per tal de difondre-ho a la ciutadania; en segon lloc, que es valori crear un centre de recursos per a les entitats locals, que contempli les seves necessitats materials i també l’assessorament legal i comptable; i en tercer lloc, que l’Ajuntament contracti una assegurança de responsabilitat civil per a les entitats sense ànim de lucre de la ciutat.

Switch to mobile version