Autor Ensenyament
10 Febrer 2015 a 12:00

La Cambra vol integrar 200 joves al món laboral

Ha posat en marxa un programa dirigit als menors de 25 anys

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa // Foto: Aina Marcobal

La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha posat en marxa un pla d’acció per acompanyar, al llarg del 2015, a 200 joves en la seva integració professional. Així, els joves d’entre 16 i 24 anys disposats a formar-se i rebre una qualificació personal, se’ls capacitarà i es facilitarà la seva incorporació en el mercat laboral. A més, els participants col·laboraran amb les empreses que necessitin personal, d’aquesta manera els joves es formen a la mida del lloc de treball.

Aquest pla forma part del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), dissenyat i executat per les Cambres de Comerç, i a la vegada integrat en el Sistema de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Seguretat Social. El projecte està cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE).

Els joves que vulguin inscriure’s en el PICE han d’acudir a la Cambra o informar-se en el següent web. La Cambra de Comerç ha preparat tres plans específics, amb l’objectiu de respondre d’una forma més individualitzada als diferents perfils, qualificacions i interessos dels joves.

El primer és el pla de Capacitació, el qual formarà als joves en competències digitals i noves tecnologies, idiomes i habilitats socials, entre d’altres. Els participants podran obtenir formació en Certificats Professionals, i el participant realitzarà diverses accions d’inserció laboral com practiques no laborals per adquirir experiència, visites a empreses, formar-se en el nínxol d’ocupació o emprenedoria, depenent del seu perfil.

El següent és el pla de Mobilitat, pensat per als joves que tenen més oportunitats de trobar feina en un altre país europeu. L’èmfasi està posat en la formació dels idiomes, la immersió cultural al país receptor i, a més, diverses competències en el lloc de treball.

El darrer és el pla de Formació Dual, pels participants que prefereixin potenciar la Formació Professional Espanya. Els joves rebran formació teòrica i pràctica d’una empresa, amb un contracte per a la formació i l’aprenentatge a través d’un conveni amb aquestes empreses.

D’aquesta manera, les empreses contracten el personal que realment s’ajusta a les seves exigències i s’estalvien els costos de selecció del personal. D’altra banda, la Cambra ajuda a les empreses a realitzar els contractes dels treballadors, forma als tutors d’empresa i millora el perfil dels seus treballadors.

Switch to mobile version