Autor Cultura
19 Febrer 2015 a 17:00

El fons històric del Jutjat de Pau de Sant Cugat es pot consultar a internet

Inclou documentació des del 1821 fins al 1972

L'Ajuntament de Sant Cugat  // Foto: Joan Murcia

L’Ajuntament de Sant Cugat // Foto: Joan Murcia

L’accés online de tot el fons se suma al del fons històric municipal, que des del passat mes de juliol també és consultable a la xarxa. L’accés als inventaris del fons del Jutjat de Pau es pot realitzar mitjançant l’enllaç aquí. Aquest fons té un volum total de 2.336 registres amb documentació tant diversa com judicis verbals, judicis de faltes, atestats, actes matrimonials, inscripcions de naixements o certificats de defunció.

L’Arxiu municipal, després de la disposició en línia del fons històric municipal, ha posat a disposició dels ciutadans un nou fons documental consultable per internet: el fons històric del Jutjat de Pau de Sant Cugat del Vallès. Aquest nou servei s’ha pogut realitzar gràcies al treball conjunt amb el personal tècnic de l’Arxiu Nacional de Catalunya i respon a la voluntat d’anar publicant a internet tots els fons conservats a l’Arxiu Històric. L’accés als inventaris en suport físic continuarà actiu a la sala de consulta de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Aquest fons té un volum total de 2336 registres, que correspon a un volum de 62 unitats d’instal·lació, és a dir, 6,2 metres lineals. Aquest volum documental inclou documentació des del 1821 fins al 1972.

El Jutjat de Pau és, com a tal, una institució instaurada l’any 1855 a l’estat espanyol, però el seu origen el podem situar segles abans, tenint en compte que ja en l’Antic Règim els càrrecs judicials s’exercien com a tals per part d’oficis reials, exercint funcions executives i judicials. En el cas de Sant Cugat, el fons històric del Jutjat de Pau de Sant Cugat del Vallès abraça els anys de 1821 a 1972. Encara que la figura del Jutge de Pau es va crear al 1855, el fons conté informació anterior, quan aquestes funcions eren assumides directament per l’alcalde.

El règim d’accés a la documentació que conforma el fons és de caràcter lliure com a norma general. En tot cas, en aquells casos en els que la sèrie es pugui veure’s afectada per la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l’accés passa a ser de caràcter restringit, essent només accessible per a les persones titulars de les dades, mentre sigui vigent el termini d’exclusió.

Les consultes al fons s’han disparat amb l’accés en línia

Les dades mostren que la disposició en línia de l’Arxiu municipal ha facilitat l’accés a la documentació municipal per part de la ciutadania. Des que es va posar a disposició pública el fons de l’Arxiu Històric Municipal de Sant Cugat, el passat mes de juliol de 2014 i fins a 31 de desembre, s’han registrat un total de 426 consultes a unitats textuals del fons i un total de 489 consultes a les imatges associades a unitats textuals, és a dir, a les Actes de Ple digitalitzades.

Aquestes dades, si les comparem amb les consultes que va tenir el fons municipal en tot el 2013, són molt il·lustratives. Aquell any es van realitzar 71 consultes sobre el fons (incloent fons municipal i fons privats); l’any passat, sobre el mateix conjunt i presencialment, van accedir 23 usuaris per a la consulta de 111 unitats de catalogació.

La disposició dels inventaris online, per tant, ha millorat i ampliat l’accés a la informació, potenciant, d’aquesta manera, la investigació de la pròpia història i el coneixement del propi passat.

Switch to mobile version