Autor Sanitat
9 Gener 2015 a 16:30

Recomanacions per l’activació del protocol de contaminació atmosfèrica

Les mesures es mantindran durant tot el cap de setmana

Vista de Barcelona amb contaminació

Vista de Barcelona amb contaminació // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha activat avui divendres a les sis del matí el protocol de contaminació atmosfèrica per raons mediambientals a quaranta municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, que constitueixen l’àmbit d’aplicació del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire. El protocol i les mesures de contenció de les emissions es mantindran activata durant tot el cap de setmana i dilluns es valorarà si s’ha reduït la contaminació i es poden desactivar.

La mesura es pren a causa de la persistència d’un potent anticicló que dificulta la dispersió dels òxids de nitrogen (NOx) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a l’atmosfera. Actualment s’estan mesurant nivells màxims de 180 micrograms/m3 de NOx en algunes estacions quan el llindar a evitar és de 200 micrograms/m3.

Davant d’aquesta declaració d’episodi ambiental per contaminació de diòxid de nitrogen, l’Agència de Salut Pública de Catalunya informa que:

Quan la concentració d’òxids de nitrogen supera els nivells establerts i segons la durada de l’exposició a aquest gas, es pot produir un risc per a la salut de les persones. En exposicions de curta durada es pot manifestar una inflamació de les vies respiratòries.

La població especialment sensible són les persones amb malalties respiratòries, molt especialment les persones asmàtiques i els nadons.

Els efectes sobre la salut poden ser l’augment dels símptomes de bronquitis i/o de la resposta al·lèrgica en les persones asmàtiques i la disminució de la funció pulmonar.

Recomanacions:

  • La població general pot mantenir la seva activitat i desplaçaments habituals.
  • Com a criteri general, un episodi de contaminació atmosfèrica no justifica mesures de confinament.
  • Tanmateix, es recomana que les persones que siguin sensibles a aquesta contaminació limitin les activitats esportives o exercicis físics intensos a l’exterior.
  • Els grups de població especialment sensibles han de respectar, si és el cas, els tractaments mèdics que estiguin fent, han d’estar atents a la simptomatologia i, en cas necessari, han de consultar els serveis sanitaris.
Switch to mobile version