Autor Notícies
25 Desembre 2014 a 11:00

Màxim històric de mobilització de fusta i gestió forestal sostenible a Catalunya

S’aprofitaran les oportunitats socials i econòmiques dels nostres boscos

Gràfic de l’oferta i el volum de fusta entre el 1995 i el 2015

Gràfic de l’oferta i el volum de fusta entre el 1995 i el 2015 // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha aprovat el Programa anual d’aprofitament de fusta dels terrenys forestals, de propietat publica a Catalunya, per a l’any 2015. El Programa conté els aprofitaments a realitzar durant el 2015, en les forests públiques a Catalunya. Com podeu observar en el gràfic, aquesta és la mobilització de fusta més gran en els últims 20 anys.

L’objectiu del Programa és la gestió de les masses forestals, sota els principis de persistència, conservació i millora, des d’una perspectiva multifuncional dels boscos. La millor eina per a la conservació del medi natural, és establir un principi de gestió sostenible al conjunt del territori.

Es pretén continuar incidint en aquesta línia creixent de la gestió, que té implicacions ambientals i socials importants, com la disminució del risc d’incendi o el manteniment del bon estat de les masses. Aquesta gestió, per extensió, implica a la capacitat de resistència davant de danys biòtics i abiòtics, i l’increment de l’activitat econòmica a les zones rurals, amb la fixació de la població rural que comporta.

L’aprovació d’aquest Programa implica la gestió de 3.378 hectàrees, de les quals s’obtindran 162.680 metres cúbics.

La integració en l’economia i la potenciació del conjunt de béns i serveis proporcionats pels boscos, com la fusta, el suro, els bolets, etc., genera recursos que fan possible continuar amb la gestió i la creació de llocs de treball a les zones rurals. Amb l’execució d’aquest pla, aproximadament, es crearan 86 llocs de treball directes i 21 indirectes.

Un altre dels objectius principals és la integració de la gestió, amb el respecte i la millora, de la biodiversitat. Per aconseguir-ho, els aprofitaments han estat avaluats per equips multidisciplinaris del Departament d’Agricultura, que han inclòs a tècnics experts en biodiversitat.

El Departament d’Agricultura seguirà en la mateixa línia de treball que va iniciar l’any passat, consistent en la promoció dels models d’aprofitament agrupats, amb els productes classificats. Aquest model pretén millorar el vincle entre la propietat forestal i la industria de transformació, i afavorir l’existència d’ofertes més atractives.

El Programa recull els aprofitaments fusters que es realitzaran durant el 2015, a les forests públiques de Catalunya, d’acord amb allò planificat en els projectes d’ordenació, i en els plans tècnics de gestió i millora forestal.

El volum de fusta incrementarà un 15% respecte a l’any passat, i un 83% respecte a l’oferta del 2013. Tot i aquest augment, l’oferta de la fusta segueix estant per sota del creixement dels nostres boscos, per això caldrà seguir aquesta línia de treball. Les forests públiques són els terrenys forestals que pertanyen a la Generalitat de Catalunya, a entitats locals i altres entitats de dret públic. Actualment, ocupen una superfície aproximada de 485.000 hectàrees.

Un 30% del total de fusta de l’oferta prové dels forests de la Generalitat, la resta prové de forests d’entitats locals (66%) o de forests amb conveni amb l’Administració (4%).

Switch to mobile version