Autor Societat
29 Desembre 2014 a 15:30

Finalitzen les obres d’enllumenat públic al barri de Montflorit

Una millora d’eficiència energètica i estalvi

Barri de Montflorit a Cerdanyola del Vallès

Barri de Montflorit a Cerdanyola del Vallès // Imatge del web de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Les obres de renovació, millora de l’enllumenat públic i l’ adequació en eficiència energètica del barri de Montflorit, a Cerdanyola del Vallès, han finalitzat a terme.

Les actuacions realitzades en l’enllumenat comportaran una important millora de l’eficiència energètica de la instal·lació amb un estalvi estimat de més de 15 mil euros anuals per part de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

S’hi han substituït uns de 90 suports, columnes o bàculs, que estaven deteriorats i més de 230 llumeneres obsoletes per models adequats a la normativa actual, més eficients energèticament i amb molta menys contaminació lumínica. També s’han incorporat uns nous equips electrònics de control, amb un funcionament punt a punt, que ajusten el consum i la potència lumínica al llarg de les hores nocturnes.

Les obres també han inclòs la substitució de totes les làmpades de vapor de mercuri per làmpades d’halogenurs metàl·lics, amb una reducció de potència de més del 50%, i mantenint o, fins i tot, millorant el nivell lumínic actual i proporcionant una llum blanca càlida.

SECE S.A., que és l’empresa adjudicatària, ha renovat completament, sense cost per a l’Ajuntament, tres quadres elèctrics on se centralitzen les línies, així com nous equips de tele gestió per poder administrar l’enllumenat de forma remota i eficient, i també uns nous equips de detecció de robatori de cable.

Les obres efectuades per un valor de 156.557,68 euros, donen solució a un dels greuges històrics del barri com era el de l’estat obsolet de la seva instal·lació d’enllumenat públic que provocava una il·luminació deficient en moltes zones, a més d’un excés de contaminació lumínica i un consum energètic inadequat. Això, juntament amb el mal estat de diversos punts de llum, els bàculs, columnes o les llumeneres, feia necessària l’actuació per tal de garantir un servei d’enllumenat públic que s’adeqüés a les necessitats del barri cerdanyolenc i el seu veïnat.

Switch to mobile version