Autor Economia
30 Desembre 2014 a 10:00

El Govern deroga l’excepció per obrir nous establiments comercials fora de nuclis urbans

Afectaria a l’establiment de dues noves zones comercials

Presentació del Jaume Massanés per UASC

Imatge d’un acte de la UASC// Foto: Xavier Boix

Un Altre Sant Cugat va demanar ahir a l’Ajuntament que es manifesti davant el fet que el Govern derogués, el passat 23 de desembre, i mitjançant decret llei, l’excepció que permet obrir nous equipaments comercials fora dels nuclis urbans.

L’esmentat decret llei apel·la a «raons imperioses d’interès general», atès que l’excepció «ha provocat greus conseqüències en el model general català» perquè ha propiciat que apareguessin àrees comercials perifèriques fora de les ciutats – en el cas de Sant Cugat, hi ha prevista una nova àrea comercial entre Sant Cugat i Cerdanyola, i la instal·lació d’un Leroy Merlin entre Sant Cugat i Rubí –, perjudicant així la cohesió social i la diversitat d’usos.

Ara, el Govern ha aprovat el decret llei que deroga l’excepció de contigüitat que permetia obrir nous equipaments comercials fora dels nuclis urbans a Catalunya, «amb l’objectiu de protegir el model d’urbanisme comercial, basant en l’ocupació i la utilització racional del territori», tal com va explicar el conseller de la Presidència, Francesc Homs després de la reunió del Consell Executiu. El conseller també va explicar que, fins ara, l’excepció contemplava la instal·lació de nous establiments comercials de manera excepcional fora dels nuclis urbans per contigüitat amb la Trama Urbana Consolidada (TUC), l’aplicació pràctica de la qual ha comportat «greus conseqüències al model comercial català», tal com resa el decret.

El passat mes de febrer el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei que ajornava l’aplicació de l’excepció de contigüitat mitjançant una disposició transitòria, per la qual l’Executiu espanyol va presentar un recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional. Amb l’admissió a tràmit per part d’aquest organisme, va quedar en suspens el mes de novembre, cosa que feia novament aplicable l’esmentada excepció de contiguïtat.

Així doncs, en aquesta situació, el Consell Executiu ha aprovat el decret llei derogatori, fent ús de les competències en matètia de comerç que reconeix la Constitució Espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i també d’acord amb la Directiva europea 2006/123/CE, relativa als serveis del mercat interior, i amb la normativa estatal d’adaptació. L’objectiu de la derogació és donar coherència al model d’urbaninsme comercial, així com a la utilització racional del territori, que són requisits indispensables per protegir la cohesió social, amb un desenvolupament sostenible i impedint la proliferació d’establiments comercials perifèrics al territori que tindrien incidència directa en la mobilitat.

La mesura, doncs, s’emmarca en «el compromís del Govern de defensar amb tots els instruments al seu abast, el model comercial i la normativa catalana en matèria de comerç», i en aquest sentit, a més de les diverses accions judicials, el 15 de desembre passat, el Govern i les principals associacions de comerciants, sindicats, entitats municipalistes i altres operadors del sector van lliurar a la presidenta del Parlament de Catalunya la Declaració del comerç català en defensa del model propi del país, que formalitza el pacte social i sectorial per refermar i reivindicar la vigència del model comercial català.

UASC sempre ha estat a favor de recolzar el petit comerç de la ciutat, i espera que ara l’equip de govern expliqui de manera clara i entenedora les conseqüències que implicarà aquesta derogació, tot recordant la preocupació dels comerciants respecte la instal·lació d’una nova àrea comercial entre Cerdanyola i Sant Cugat i la del Leroy Merlín entre Sant Cugat i Rubí.

Switch to mobile version