Autor Articles i estudis
28 Novembre 2014 a 13:00

Una plataforma en línia analitza 15 anys de producció científica biomèdica d’alt impacte a Espanya

Producció Biomèdica

Producció Biomèdica // Imatge cedida per Universitat Pompeu Fabra

Barcelona, 24 de novembre del 2014. Un estudi bibliomètric sobre els treballs científics més citats en biomedicina fets a Espanya durant 15 anys (1997-2011, ambdós inclosos) presenta una anàlisi de prop de 190.000 documents publicats en aquest àmbit, dels quals 2.514 (1,3%) han aconseguit la categoria de “Highly Cited Papers”.

L’estudi analitza específicament els “Highly Cited Papers” (HCP), és a dir, els documents científics fets per autors residents a Espanya que s’han situat entre l’1% dels treballs més citats a tot el món entre els del mateix any de publicació i disciplina. Els HCP serien les publicacions científiques que han aconseguit més notorietat i visibilitat entre els col·legues científics de tot el món.

De tots aquests HCP,  un 45,8% són documents liderats, és a dir, que l’autor resident a Espanya ha estat el primer, el darrer o l’autor de correspondència de la publicació.  A més, entre els 2.514 HCP n’hi ha 332 (13,2%) excepcionals en visibilitat, ja que formen part del selecte grup de publicacions situades entre l’1 per mil dels treballs més citats a tot el món entre els del mateix any i disciplina.

L’estudi, publicat exclusivament mitjançant una pàgina web, disposa de cercadors temàtics i d’autors. Des de la web es poden conèixer quins són els treballs més citats segons any, disciplina científica i comunitat autònoma i també es pot reconèixer quins són els autors amb més projecció sobre la base del nombre d’HCP i treballs excepcionals que han signat durant el període d’estudi.

Es confirma el lideratge dels científics residents a Catalunya

El treball confirma el lideratge dels autors residents a Catalunya, ressalta la importància de la recerca clínica i revela els autors que han aconseguit més notorietat mitjançant les seves publicacions.

Un 46,8% dels HCP (Highly Cited Papers) estudiats duen la firma d’algun centre de recerca o hospital de la Comunitat Autònoma (CA) de Catalunya i un 27,8% de la CA de Madrid.

Pel que fa a les publicacions excepcionals (situades entre l’1 per mil més citades), un 55,1% duen la firma d’alguna entitat de la CA de Catalunya i un 23,5% de la CA de Madrid.

Un 30% de tots els HCP analitzats són estudis experimentals, prop d’un 26% són estudis clínics i el 40% restant són metanàlisis, treballs de consens o guies de pràctica clínica. Més del 60% de tots els HCP es classifiquen en l’àmbit de la medicina clínica, tot destacant -molt per damunt de la mitjana mundial d’aquests treballs d’elit- les investigacions en el camp de l’oncologia, la gastroenterologia-hepatologia, el sistema respiratori i l’hematologia entre altres àmbits clínics.

La distribució i pautes d’aquestes publicacions d’elit reprodueixen les tendències de la recerca biomèdica espanyola que els mateixos autors porten analitzant des dels anys noranta en successius “Mapas biomédicos

L’estudi, dirigit pel Dr. Jordi Camí, catedràtic de Farmacologia del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, amb la col·laboració de l’equip BAC de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i de l’AQUAS de Catalunya, es troba disponible des d’avui dilluns 24 de novembre de 2014 en línia a l’adreça següent:

Universitat Pompeu Fabra

Switch to mobile version