Autor Cultura
23 Novembre 2014 a 18:00

Un 39% més d’activitats reben el suport del Departament de Cultura

3r Fòrum de l’SPEEM

3r Fòrum del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM)

3r Fòrum del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM)

En relació a l’any 2013, el nombre d’activitats que reben el suport del Departament de Cultura per a programació d’arts escèniques ha crescut un 39%, i el nombre de municipis s’ha duplicat. L’any passat, el Departament va donar suport a més de 1.900 activitats d’arts escèniques i música realitzades en equipaments de 77 municipis catalans.

Per disciplines, enguany han rebut ajuts 171 activitats de circ, un 250% més que l’any 2013; el suport de la dansa, també ha passat de 110 activitats subvencionades a 202, és a dir un 83,6% d’increment respecte al 2013. Pel què fa a la música i al teatre, aquests també han vist incrementada la seva activitat amb un 5,8% i un 49,7% respectivament.

DISCIPLINES

ACTIVITATS 2013 ACTIVITATS 2014

Teatre

919

1.376

Música

819

867

Dansa

110

202

Circ

48

171

Altres 60

99

Total

1.956

2.616

 Font 2013: Dades d’activitats subvencionades PICEM i convocatòria PEAEM. Font 2014: Programa.cat i PICEM 2014 (dades pendents d’auditoria i revisió)

Aquests increments responen a un increment de l’aportació econòmica del Departament de Cultura que dels 1.537.800€ del 2013, passa a 2.049.421€ aquest any.

Paral·lelament a aquests ajuts oferts a través de les modalitats recollides al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM), des del Departament també s’han atorgat subvencions per a projectes artístics professionals de formació, producció, exhibició i difusió. Enguany, a través d’aquestes línies, s’ha donat suport a 104 activitats amb un total de 894.810€.

A més, també s’han concedit subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense ànim de lucre. D’aquesta manera s’han beneficiat un total de 14 festivals, circuits i xarxes, que han rebut 1.629.981€.

Totes aquestes dades es van conèixer el passat dijous 20 de novembre en el 3r Fòrum del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM), organitzat pel mateix Departament de Cultura. Es tracta d’un espai de trobada, participació i debat dels responsables i programadors de teatres i auditoris públics adherits al SPEEM, una xarxa integrada per teatre i auditoris d’arreu del territori per garantir el bon funcionament del conjunt dels equipaments escènics i alhora afavorir que la ciutadania gaudeix d’una oferta de proximitat i de qualitat.

L’SPEEM té com a objectiu la consolidació de l’activitat cultural als municipis catalans i la seva distribució homogènia per tal de garantir el dret de la ciutadania d’accedir en condicions d’igualtat a la cultura, tal com estableix l’Estatut d’Autonomia. A través d’aquesta xarxa, es volen evitar duplicitats en les programacions públiques d’arts escèniques i musicals, i aprofitar millor els recursos tècnics i econòmics que s’hi destinen, tant per part de les administracions com dels agents privats.

Actualment, hi ha 201 equipaments de 141 municipis catalans que formen part del SPEEM:

EQUIPAMENTS MUNICIPIS

Barcelona

112

72

Girona

46 38
Lleida 20

16

Tarragona

23

15

Total 201

141

Totes les entitats que formen part del sistema reben el suport del Departament de Cultura per a la realització de les seves programacions estables escèniques i musicals. Aquest és un suport que es pot vincular a través de diferents eines que enguany han estat el Programa.cat i els convenis signats amb els centres de producció territorial i amb els equipaments escènics i musicals locals multifuncionals.

En relació amb aquesta doble via de suport, el Departament i la Diputació de Barcelona han acordat que a partir del 2014 uniran les seves línies d’ajuda destinades a les programacions estables professionals d’arts escèniques i música, per tal de construir un model estable i sòlid d’ajuts a la programació escènica municipal.

El Fòrum d’enguany, que va ser inaugurat pel director general de Creació i Empreses Culturals, Jordi Sellas; i la coordinadora de cultura de la Diputació de Barcelona, Marta Alòs, va constar d’una presentació, quatre grups de treball simultanis, i sis sessions informatives conjuntes a càrrec de 25 experts.

Els grups de treball del Fòrum van debatre sobre l’accessibilitat dels equipaments, el present i futur de les programacions musicals en l’àmbit municipal, la promoció de la contractació de la dansa, i els nous plantejaments del Sismògraf 2015, i sobre com incentivar la col·laboració entre teatres. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va ser l’encarregat de cloure la jornada.

Switch to mobile version