Autor Economia
28 Novembre 2014 a 15:30

Sessió a la Cambra de Terrassa sobre oportunitats de negoci al Marroc i Mauritània

Programa de promoció de la internacionalització empresarial

La Cambra de Comerç de Terrassa

La Cambra de Comerç de Terrassa // Foto: Aina Marcobal

Ahir al matí, en el marc del programa de promoció de la internacionalització empresarial de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, es va celebra una sessió informativa sobre les oportunitats de negoci i d’inversió als mercats del Marroc i Mauritània. La presentació de la sessió ha estat a càrrec de la responsable de comerç Internacional de la Cambra, Iolanda Pujol.

El managing director de la sucursal de Caixabank a Marroc, Ali Kadiri, va informar de les característiques del mercat del Marroc i Mauritània, de les oportunitats de negoci per a les empreses catalanes – fent especial incidència en les característiques del sistema financer – la gestió del risc, i la manera de finançar i cobrar un venda en aquests mercats. L’experiència empresarial presentada ha estat la d’Aristegui Maquinària SL, de Rubí a càrrec de Rubén Hernández, del departament d’exportació de l’empresa, que treballa amb el mercat marroquí i maurità.

El Marroc, amb gairebé 33 milions d’habitants, té un mercat que es caracteritza per la seva estabilitat socioeconòmica, la proximitat i la seva rellevant geoestratègica que el converteix en una plataforma d’accés directe a més de mil milions de consumidors del continent africà. Amb una taxa de creixement del 4,7% al 2013, l’economia del marroquina destaca especialment per l’increment del consum intern i la inversió pública. El Marroc ha implementat una sèrie de reformes econòmiques estructurals per liberalitzar la seva economia i adaptar-se al nou marc de la Zona de Lliure Comerç amb la Unió Europea. Es tracta d’un mercat exportador de fertilitzants i productes tèxtils i importador de productes derivats energètics com gasoil, fueloil, gas de petroli i altres hidrocarburs, seguit de productes industrials.

Per la seva banda, Mauritània, amb un mercat de prop de 3.388.000 habitants, ha experimentat un creixement del 6% l’any 2013. Amb una estructura econòmica basada en el sector dels serveis (el 44.7% del PIB), Mauritània compta amb una política financera estable i una inflació controlada. El mercat maurità importa tot tipus de productes manufacturats i béns de consum, des de maquinària i aparells mecànics, olis i combustibles, aparells i material elèctric a productes alimentaris. A més, el maurità, històricament ha estat un mercat obert a les inversions estrangeres directes, afavorides pels seus recursos de en pesca, mineria i hidrocarburs. Malgrat ser un dels primers països en elaborar una estratègia de reducció de pobresa l’any 2000 – actualment emmarcat dins un programa mes ampli per assolir al 2015 els Objectius del Mil·lenni (OMD) – a dia d’avui encara manté un índex del 60% de pobresa.

El juliol de 2009, Caixabank va obrir a Casablanca la seva primera oficina operativa al Marroc convertint-se en la primera entitat bancària de l’Estat en obrir una sucursal al Marroc. Aquesta sucursal ofereix servei de finançament, avals, gestió de cobrament i pagament, gestió de liquiditat i negoci internacional exclusivament a empreses espanyoles amb presència al Marroc, tant per les que estableixen relacions comercials amb el Marroc, com a empreses marroquines que operen amb Espanya.

Segons dades de TrafficWatch, CaixaBank té una quota de mercat del 23% en crèdits documentaris d’exportació, i del 27% en emissió d’avals i garanties internacionals. L’entitat participa directament en el tràmit d’una part important de les operacions internacionals, “baròmetres” principals de l’evolució de les exportacions a Espanya.

Rubén Hernández, per la seva banda, va explicar la seva experiència des que l’empresa Aristegui Maquinària va iniciar un pla d’exportació l’any 2010 i van ser preseleccionats per participar en el programa PIPE. En la primera fase, venien al Marroc des de Rubí, però en una segona fase, van decidir tenir presència permanent a casa del client a través d’una filial (Soudure Plastique 2012). Segons l’experiència de l’empresa, Hernández va explicar com els marroquins perceben positivament la proximitat amb Espanya i valoren l’expertesa, però necessiten un contacte constant. Alhora, el mercat no presenta competència i el país està en creixement.

Pel què fa a l’experiència de l’empresa a Mauritània, Aristegui Maquinària també és present al país a través d’un distribuïdor nacional. La introducció al mercat maurità es va produir a través de clients marroquins que compraven per Mauritània i clients mauritans que contactaven a través de fires de Marroc. Hernández va destacar de Mauritània l’escassa competència, la forta expansió del sector de la canonada plàstica i els preus de venta, que es troben molt per sobre del mercat internacional.

Switch to mobile version