Autor Política
1 Octubre 2014 a 12:30

Conesa presenta el darrer pressupost del mandat “amb els objectius complerts”

Brugarolas: “l’Estat obliga els ajuntaments a ser cada cop més petits

Presentació Pressupost 2015

Presentació Pressupost 2015 // Foto: Xavier Boix

En una compareixença prèvia a l’audiència pública oberta a la ciutadania, l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa i el Tinent d’Alcalde d’Economia i Promoció Econòmica, Carles Brugarolas, van presentar ahir el projecte de Pressupost pel 2015, el darrer pressupost del mandat per aquest equip de govern. Segons les paraules de l’alcaldessa, aquests pressupostos representen “acomplir els objectius de l’equip de govern, perquè redueixen l’endeutament, augmenten de forma important la despesa en polítiques socials i deixen els comptes en situació equilibrada“. Com ja és habitual en les seves darreres intervencions, el pressupost respon a la triple estratègia marcada en l’anomenat PACTE i que prioritza les polítiques socials, de promoció econòmica i ambiental.

Les dades del pressupost 2015

El projecte de pressupost pel 2015, que es vol portar a aprovació inicial en el ple del mes d’octubre, serà un 1,1% més alt que l’inicial del 2013, arribant als 96,64 milions d’euros. Pel que fa a les inversions, patiran una important rebaixa del 24% respecte aquest any quedant-se en 16,7 milions d’euros. I és aquí on Carles Brugarolas va situar un dels missatges polítics de la presentació: “malgrat la bona situació financera de l’ajuntament el marc normatiu de l’Estat respecte els ajuntaments ens obliguen a ser més petits, Montoro ens limita l’autonomia tot i fer els deures“. I per què feia aquesta afirmació el tinent d’alcalde? Doncs perquè l’ajuntament de Sant Cugat té una situació d’endeutament molt baixa respecte a la majoria d’ajuntaments de les seves dimensions, amb una previsió pel 2015 del 57,7% – la llei marca un màxim del 75% -, però no pot endeutar-se per sobre del que amortitzarà segons les noves lleis.

Pel que fa a les dades més importants del pressupost de despeses, es va ressaltar l’increment en “polítiques d’atenció a les persones” que, al que segons l’equip de govern se li dedicarà la partida més important de la història: 14,1 milions d’euros, un 40% més que el 2008, un 11% que el 2014. Aquesta partida es basa en tres potes: “cohesió i justícia social“, a la que se li destinen 4,6M, un 4,8% més que enguany, “ciutat educadora, culta i creativa“, a la que se li dedica 5,8M, un 16,8% més i, “foment de l’ocupabilitat de les persones“, a la que se li dediquen 1,1M, un 38,8% més. En aquest capítol però cal destacar una sèrie de partides importants que comporten “missatges polítics” a tenir en compte: s’augmenta l’assignació al Patronat Municipal d’Educació en més de 500 mil euros perquè l’ajuntament assumeix la despesa de les Escoles bressol que no assumeix la Generalitat, però també perquè s’incrementa un 20% la dotació per a beques de menjador i els ajuts per habitatge.

Altres dades importants del pressupost de despesa són l’augment en un 5% del pressupost adreçat a les entitats, un 17% més a les ajudes de Transport o un 10% pel Servei d’Atenció Domiciliària. I és que com va dir l’alcaldessa “no busquem tant ara la quantitat sinó millorar la qualitat dels serveis que donem a la gent i a canviar la tendència que veiem en algunes situacions de cronificació de situacions de vulnerabilitat“.

Pressupost Atenció a les Persones

Pressupost Atenció a les Persones // font ajuntament

Els ingressos de l’ajuntament,

Per segon any consecutiu l’ajuntament presenta el projecte de pressupost conjuntament amb la proposta d’ordenances fiscals o sigui que explica com s’ho pensa fer per cobrir les despeses amb la recaptació d’impostos, taxes i preus públics. Aquesta era una reivindicació de partits de l’oposició històrica, com ahir va recordar Mercè Conesa, i que ara posa en valor “com a exercici de transparència“. El missatge més important que van expressar des de l’equip de govern és el de “canvi de tendència en la pressió fiscal“.

Segons la proposta presentada, l’impost més important dels municipals, l’IBI, no tindrà cap augment sinó que tindrà una rebaixa del 0,5% de mitjana. Segons Brugarolas, “el 2015 preveiem aconseguir el que no hem pogut els anys anteriors, ja que si bé el 2012 el rebut de l’IBI preveia un augment com el de l’IPC, el del 2013 i 2014 no però al final l’augment real ha trencat les previsions“. Vam preguntar sobre el fet que justament aquest any es pugui fer una rebaixa en els impostos i una congelació de la resta de taxes i preus públics i la resposta per part de Brugarolas va ser que “l’ajuntament ara ho pot fer perquè hem treballat en els darrers anys per tenir els números verds gràcies a la contenció de la despesa i la prudència en el pressupost d’ingressos. La contenció en la pressió fiscal ha de contribuir a reactivar l’activitat econòmica i perseverar en la millora de l’eficiència, prestant més i millors serveis a menor cost“. Poques novetats més en les ordenances fiscals més enllà de la bonificació del 50% en la taxa de circulació de vehicles als cotxes que utilitzen gas liquat.

Les inversions del 2015

Si alguna cosa però mesura la capacitat i prioritat política d’un govern és també la seva obra pública. Ja hem avançat que la seva autonomia és limitada aquest proper any però al capdavall podrà dedicar-hi més de 16 milions d’euros. La majoria però d’aquests només són per començar projectes i la finalització d’altres es veurà amb la liquidació de pressupostos anteriors. Els projectes més importants pel proper any són els dedicats a l’habitatge públic amb 3 milions d’euros  – les promocions de lloguer per gent gran de Rius i Taulet, les dues de Francesc Macià i la del Pla del Vinyet tenen un pressupost total de 10 M d’euros a executar en els propers 3 anys  -, l’arranjament de Can Borrull – 700 mil euros -, Bell Indret – 700 mil € -, Fase 1 de La Floresta – 1,2 Milions d’€ – i Avinguda del Baixador – 250 mil euros -. També s’inclouen 300 mil euros pel nou pavelló de La Guinardera, que es vol presentar a la subvenció de la Xarxa de Municipis, 700 mil euros per la millora de parcs infantils i 1,6 milions d’€ per noves expropiacions de zones verdes.

La Generalitat deu a l’ajuntament 2,5 milions d’euros

En el pressupost presentat ahir es preveu ingressar de l’Estat més de 17 milions d’euros, més del que s’ha ingressat en anys anteriors, ja que la recaptació de l’Estat augmenta per la pujada d’impostos com l’IRPF o l’IVA i, per tant, la participació en el repartiment de la cistella de l’ajuntament és més alta. També ho és des de que l’ajuntament va superar els 85 mil habitants. Pel que fa al Govern català, es preveu ingressar per diferents àmbits 2 milions d’euros. Però en aquests moments, el deute reconegut de la Generalitat és de 2,5 milions d’euros, al que s’ha d’afegir el “no reconegut”, o sigui, el d’aquelles polítiques que fins fa pocs anys feia i ara ja no i que l’ajuntament assumeix perquè políticament vol, com són les escoles bressol, que tenen un cost per plaça de 875 euros/any.

Switch to mobile version