Autor Política
16 Juliol 2014 a 13:00

Percepcions econòmiques presumptament irregulars de la federació de municipis de Catalunya

logo-icvComunicat de l’executiva comarcal d’ICV del Vallès Occidental

Com ha estat publicat en diferents mitjans de comunicació,  arrel de la investigació i instrucció de l’anomenada “Operació Mercuri”, la unitat policial investigadora conclou que existirien suficients indicis que apuntarien a l’existència d’una pràctica irregular i perllongada en el temps al si de la FMC, que hauria permès satisfer una quantitat dinerària fixa mensual als membres del Comitè Executiu, encoberta sota diversos conceptes (dietes i/o desplaçaments, relacions territorials  i jornades territorials i sectorials). Aquests fets estan sent analitzats i estudiats pel Ministeri Fiscal i el Jutjat d’Instrucció nº 1 de Sabadell, sense que a data d’avui s’hagi formalitzat cap sol·licitud d’imputació.

El fons de la qüestió rau en que la pràctica de la FMC durant els any 2011 i 2012 (que són els que han estat objecte d’investigació fins al moment) era anticipar  unes despeses que previsiblement tindrien els membres de l’òrgan de govern, sense que existís cap procediment posterior de justificació (el que no implica que no hagin existit efectivament aquestes despeses). Els  serveis tècnics de la FMC han argumentat  que no existia prou capacitat administrativa per fer-ho, degut a l’elevat nombre de membres del Comitè Executiu.

Aquesta argumentació és insostenible i  inacceptable  des del punt de vista tècnic, jurídic i de gestió econòmica, i ha de ser qualificada d’irregular, opaca, improcedent i gens rigorosa. Aquests fets han comportat ja la destitució del seu anterior Secretari General.

Els alcaldes i alcaldessa d’ICV (5 dels 44 membres afectats) han presidit durant el període analitzat les comissions de Benestar Social, Seguretat Púbica i Urbanisme; han desenvolupat en la pràctica una important tasca en defensa del municipalisme català, que poden acreditar abastament en el moment que siguin requerits formalment a fer-ho.

Les quantitats que han percebut els Alcaldes i Alcaldessa d’ICV (que han estat declarades a Hisenda) ha estat retornades i dipositades cautelarment a l’espera de la resolució final d’aquesta instrucció; i han suspès la seva participació al Comitè Executiu de la FMC (igual que han fent altres Alcaldes/Alcaldesses d’altres partits polítics).

Entre els 44 alcaldes/alcaldesses es troben Ajuntaments tant diferents i diversos com Riudecanyes i Hospitalet, Pontons i Sabadell, Vilassar de Dalt i El Prat;  i les quantitats en el període investigat van  dels 23.964 euros (de l’Expresident Bustos) als 888 euros. La casuística és doncs molt diversa.

Per tot això, la Comissió Executiva Comarcal d’ICV (de la que forma part l’organització local de Sabadell) no comparteix l’acord adoptat per la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció (PSLC) de sol·licitar en aquest moment la imputació  dels 44 alcaldes/alcaldesses que van formar part del Comitè Executiu de la FMC durant els anys 2011 i 2012.

No es pot parlar de forma generalitzada, però, de malversació  de  fons públics ni posar interessadament tots els partits polítics en el mateix sac, tot generant la idea del “tots/es són iguals” i contribuint des de l’esquera a la desacreditació de l’activitat política local.  Manuel Bustos ha estat imputat fins al moment en 9 peces, no és just políticament equiparar aquesta situació amb els fets que s’estan investigant a la FMC.

La malversació de fons públics suposa la sostracció de diners sense causa o contraprestació justificada, amb ànim de lucre. ICV està convençuda que no és aquesta la situació sinó que estem davant d’una incapacitat de gestió i negligència greu dels serveis tècnics de la FMC.

ICV afirma que ha lluitat sempre, i ho continuarà fent, per eradicar les pràctiques irregulars i/o presumptament corruptes a l’Administració. L’inici de l’Operació Mercuri va ser la posada en coneixement per part d’ICV d’una informació facilitada per un empresari penedit i han participat des de l’inici en la creació i la tasca desenvolupada per la PSLC: però ho volen fer des del rigor i l’estudi detallat de les diferents situacions que es puguin produir.

La PSLC és un organisme plural, que ha de vetllar per aconseguir el màxim consens en les seves actuacions (el que no ha succeït en aquest cas).

ICV manifesta que, en cas que la PSLC sol·liciti la imputació dels 44 alcaldes/alcaldesses, es plantejarà la seva continuïtat  en aquesta Plataforma.

Switch to mobile version