Autor Societat
21 Juny 2014 a 14:30

Es presenta un pla d’usos per promoure activitats lúdiques en embassaments i rius de conques internes

El primer en subscriure el pla és l’embassament de la Baells

Imatge cedida per la Generalitat de Catalunya

Imatge cedida per la Generalitat de Catalunya

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila (CiU), ha presentat avui un pla d’usos que té com a objectiu promoure les activitats lúdiques, turístiques i de dinamització econòmica dels embassaments i rius de les conques internes de Catalunya, amb un nou marc normatiu que s’articula a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i que regula de forma general les accions que es podran dur a terme per incentivar els usos lúdics a 16 embassaments i 23 trams de rius.

Durant la setmana passada va sortir a informació pública la proposta de resolució per la qual es classifiquen aquests 16 embassaments i 23 trams de riu de les conques internes a efectes de la navegació, i s’estableixen les limitacions als espais navegables i al bany. D’aquesta manera s’unifiquen criteris, es detallen els continguts, s’incrementa el potencial d’usos i s’estableix el marc normatiu que s’haurà de respectar en cada cas, fent compatibles les funcions dels embassaments  i rius amb les activitats turístiques, i sempre preservant la qualitat de les masses d’aigua, garantint la seguretat de les persones i evitant la proliferació de les espècies invasores.

Aquestes infraestructures havien tingut fins ara la doble funció d’emmagatzemar reserves d’aigua i de laminar les avingudes d’aigua en cas de pluges intenses a les capçaleres. Amb aquesta tercera vessant, es pretén crear les condicions perquè els territoris on estan ubicades puguin dissenyar, d’acord amb l’ACA, estratègies de lleure que siguin dinamitzadores de l’economia local. El contingut del nou pla d’usos es donarà a conèixer en diverses sessions informatives a la demarcació de Barcelona i Girona durant les properes setmanes.

El primer embassament de Catalunya que s’adaptarà a aquest nou pla d’usos serà el de la Baells, al Berguedà, gràcies al conveni que han signat Jordi Agustí, director de l’ACA, i Sergi Roca, el president del Consell Comarcal del Berguedà. Amb aquest acord, l’ens comarcal posarà en marxa a partir del 25 de juny un seguit d’activitats nàutiques de rem, vela i motor, així com establirà zones de bany. Totes les activitats de navegació seran confinades, la qual cosa vol dir que les embarcacions que s’utilitzin a la Baells no es podran utilitzar en cap altre riu o embassament durant els propers sis mesos, amb el fi d’evitar la proliferació d’espècies invasores.

Aquest acord signat per a l’embassament de la Baells estarà vigent durant tot l’any 2014 i serà prorrogable a un any més, estableix la realització de les tasques de gestió de la tramitació de les declaracions responsables de navegació compatibles amb les finalitats i integritat del domini públic hidràulic a l’embassament de la Baells. En aquest sentit, el Consell Comarcal haurà de verificar les declaracions d’acord amb les instruccions i models de l’ACA, i aquestes seran trameses setmanalment, juntament amb el número de matrícula assignat a cada embarcació. Només en aquells casos que el Consell Comarcal consideri que l’activitat descrita en la declaració resulti incompatible amb les finalitats i integritat del domini públic hidràulic, haurà de notificar-ho a l’ACA, per tal que aquesta resolgui de forma expressa i justificada. Aquest model, que és exportable a la resta d’embassaments de les conques internes, es regirà de manera singular per a cadascun dels embassaments, establint la fórmula del conveni amb l’ens gestor corresponent.

Durant aquest any, el Consell Comarcal del Berguedà també impulsarà un règim de visites de caràcter cultural i didàctic a la presa de la Baells, amb un recorregut per les instal·lacions principals.

Switch to mobile version