Autor Economia
23 Maig 2014 a 15:00

Un informe de la Cambra de Terrassa mostra com es manté la tendència a la millora econòmica

Les empreses tenen una visió positiva

Exterior de la Cambra de Terrassa

Exterior de la Cambra de Terrassa // Imatge cedida per la Cambra de Terrassa

La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha fet públiques les conclusions del seu estudi de conjuntura econòmica corresponent al primer trimestre de l’any, així com també les expectatives dels empresaris de la demarcació territorial de Terrassa per al segon trimestre.

Així mateix, els resultats manifesten que, malgrat el clima de recessió econòmica, es manté la tendència a la millora atès que el saldo negatiu per al conjunt d’activitats segueix una tendència favorable durant cinc trimestres consecutius. A més, també es manifesta una millora en la percepció global del clima empresarial davant de la situació de recessió econòmica per part dels empresaris de la demarcació de Terrassa. En aquest sentit, s’ha reduït significativament el percentatge d’empreses que manifesten una visió negativa de la marxa dels negocis, sent del 27,1% en el primer trimestre d’aquest l’any, 11 punts menys que fa un any en el primer trimestre de 2013.

Per altra banda, respecte als valors dels indicadors, aquests moderen el seu valor negatiu en relació al trimestre anterior amb un augment de 4,5 punts, sent de -6,0 punts per al primer trimestre de 2014 davant del -10,5 per al trimestre anterior. Pel que fa a la percepció global del clima per part dels diferents sectors d’activitat, el sector industrial millora notablement el valor de l’indicador sobre la marxa dels negocis i passa de -17,4 del trimestre anterior a -4,7 del trimestre actual. Respecte al sector del comerç, l’indicador de conjuntura torna a situar-se en valors negatius (-11,0 punts) després de presentar l’últim trimestre de 2013 un valor positiu de 4,8 punts.

L’informe confirma, per tant, el caràcter estacional del valor assolit durant el quart trimestre de l’any passat així com les expectatives que, en aquell moment, va donar el sector per al primer trimestre d’enguany. A més, el sector serveis presenta un valor positiu (+0,5 punts) en el primer trimestre de 2014 i millora notablement en relació als períodes anteriors. De fet, el sector no presentava un valor positiu des del segon semestre de 2007.

Expectatives de futur dels empresaris per al segon trimestre

Les expectatives empresarials per al segon trimestre de 2014 ofereixen un valor positiu de +2,0 punts per al conjunt d’activitats econòmiques, xifra especialment remarcable donat que l’últim valor positiu es va donar el tercer trimestre de 2011 i aquest va ser de +0,9 punts.

Tot i que encara es pot considerar precipitat parlar de recuperació econòmica, els valors dels indicadors de la marxa dels negocis i de les expectatives deixen entreveure una certa recuperació econòmica. Tendència que caldrà ser confirmada d’acord amb els resultats de les properes enquestes de conjuntura econòmica. Els millors resultats d’expectatives els ofereix el sector serveis (+9,5 punts) i el sector comerç (+1,5 punts). Per la seva part, el sector de la indústria presenta un valor d’expectatives per al segon trimestre de 2014 de -1,2 punts, valor que és 3,5 punts superior al valor assolit durant el primer trimestre.

Switch to mobile version