Autor Societat
31 Maig 2014 a 13:30

S’amplia el termini per sol·licitar subvencions de conservació i manteniment de lleres urbanes

Fins el 30 de juny

Imatge del web de l'ACA

Imatge del web de l’ACA

L’Agència Catalana de l’Aigua ha ampliat el termini per sol·licitar subvencions per actuacions de conservació i manteniment de lleres en zona urbana en l’àmbit de les conques internes catalanes fine el 30 de juny. La convocatòria de subvencions contempla un import total de 375.000 euros, dels quals l’ACA aportarà 300.000 (80%) i els ajuntaments els 75.000 euros (20%) restants.

L’ampliació del termini s’ha realitzat, segons l’ACA, per ajudar a presentar degudament la documentació requerida i poder acreditar l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria pels plens municipals o per l’òrgan competent de l’Ajuntament. Aquests hauran de presentar còpia de l’acord del ple o de l’òrgan competent de l’ajuntament o bé còpia de l’informe favorable de la intervenció que justifiqui el finançament d’un 20% de l’actuació.

Els criteris d’elecció són els següents: les actuacions presentades des dels ajuntaments i ens locals en funció dels risc d’inundabilitat del tram, de la presència de vegetació que pugui obstaculitzar el règim de corrents, de la previsió de restauració amb espècies vegetals autòctones, de les infraestructures inundables aigua avall, del tipus de massa d’aigua, de l’existència d’espècies vegetals invasores i d’estructures transversals a una distància inferior a 2 quilòmetres que representin una restricció hidràulica en cas d’avingudes.

Switch to mobile version