Autor Economia
24 Maig 2014 a 13:30

La Caixa aprova la seva transformació en fundació bancària

Isidre Fainé va destacar que els valors de l’entitat no canvien

Imatge cedida per La Caixa

Imatge cedida per La Caixa

L’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, va aprovar el passat dijous la transformació de “la Caixa” en la nova Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”.

A més, l’Assemblea va acordar també la dissolució i liquidació de l’actual Fundació “la Caixa”, acceptant la cessió global dels seus actius i passius a favor de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, i, també el traspàs a favor de Criteria CaixaHolding de la participació de “la Caixa” a CaixaBank. D’aquesta manera, la Fundació Bancària passa a ostentar la seva participació a CaixaBank a través de Criteria, i dels instruments de deute dels què és emissor “la Caixa”.

Durant l’Assemblea General, el president del Grup “la Caixa”, Isidre Fainé va declarar que amb aquesta transformació “tornarem a donar un pas endavant per tal que “la Caixa” segueixi fent camí amb pas ferm en aquest segle XXI”. “Tenim 110 anys d’història i moltes coses han canviat durant aquests anys. Però el model de “la Caixa” s’ha adaptat als canvis regulatoris i segueix sent el mateix. Els nostres valors no canvien. El nostre model, tampoc”, va remacar Fainé. Respecte els punts a favor de la transformació va senyalar que “la reorganització ens permet garantir i reforçar la nostra actuació en tots els àmbits: el financer, l’empresarial i el social; enfortir la unitat del Grup i obtenir una major especialització i eficiència”.

Isidre Fainé va deixar clar que “hi ha principis que no s’han transformat, ni ho faran mai, i em refereixo a la voluntat d’avançar-nos als esdeveniments i a la capacitat d’adaptar-nos constantment a un món que no està quiet. I no els canviarem per tal de poder mantenir la nostra vocació de servei a la societat en les nostres tres vessants: la financera, l’empresarial i la social. Actuant d’una forma harmònica i coherent per seguir impulsant allò que ens identifica i ens fa diferents: el nostre compromís social”. A més, Fainé va destacar que l’entitat, “guiada pels seus valors, ha procurat complir amb la seva missió en qualsevol moment. Des del lideratge, amb voluntat de superació i sentit de l’excel·lència. Des de la confiança, amb honestedat i professionalitat, procurant ser coherents entre el que diem i el que fem. I des del compromís social, ja que aquesta és la nostra essència fundacional”.

Així mateix, la nova Fundació Bancària “la Caixa” tindrà com a activitats principals la gestió de la totalitat de l’Obra Social, les de naturalesa financera relatives a la gestió de la seva participació a CaixaBank, les d’administració dels instruments de deute que tenen a “la Caixa” com emissor, i les de gestió de les inversions en sectors diferents del financer agrupades fins ara a Criteria CaixaHolding.

Aprovació dels comptes

L’Assemblea General de “la Caixa” va aprovar els Comptes Anuals i els Informes de Gestió de l’exercici 2013, tant individuals com consolidats, així com la gestió del Consell d’Administració i l’aplicació de resultats. Així mateix, l’Assemblea va aprovar la Memòria i els Estats Financers de l’Obra Social referits a 2013, i el pressupost de 2014, que puja a 500 milions d’euros per setè any consecutiu.

Switch to mobile version