Autor Societat
2 Març 2014 a 10:30

La Generalitat mesurarà els camps electromagnètics de les antenes de telecomunicacions fora dels nuclis urbans

El projecte LIFE és pioner a Europa

Foto sonòmetre

Imatge cedida pel Departament de Territori i Sostenibilitat

Des d’ara i fins a principis de l’any vinent la Generalitat de Catalunya mesurarà els nivells dels camps electromagnètics generats per totes les antenes de telecomunicacions situades fora dels nuclis de pobles i ciutats, com ara carreteres, boscos, turons o espais protegits. Aquest projecte, LIFE, té com a finalitat garantir un desplegament d’infraestructures i serveis de telecomunicacions en un entorn de confiança per tal de millorar l’accés a les xarxes de comunicacions sense fil a la ciutadania en general.

Amb aquesta campanya pionera a Europa es preveu comprovar al voltant d’unes 2.000 infraestructures, que suporten majoritàriament serveis de televisió, ràdio, telefonia mòbil i banda ampla sense fil. D’altra banda, també es poden detectar els nivells de soroll que produeixen les infraestructures associades als equips de radiocomunicació, com els generadors elèctrics i els aparells de refrigeració.

La campanya, liderada per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació, s’emmarca dins del projecte Governança Radioelèctrica, cofinançat per la Unió Europea a través de l’instrument LIFE. De fet, a dia d’avui tota la informació obtinguda ja es pot consultar a través del lloc web http://governancaradioelectrica.gencat.cat/.

Gràcies a aquesta campanya s’incrementen els punts de mesura fora dels nuclis habitats, i així es podrà disposar de més dades representatives dels nivells de camp electromagnètic a diferents punts del territori a més de treballs de camp, realitzats prèviament, els quals permeten afirmar que la pràctica totalitat de les instal·lacions emet per sota del que estableix la normativa. Per això, es farà la comprovació punt per punt, fent especial èmfasi en llocs sensibles i de pública concurrència al voltant d’aquests emplaçaments, com són els propers a zones d’excursió o ermites.

Per poder obtenir aquestes dades col·laboren en la campanya el Cos d’Agents Rurals, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi  Natural, ja que els seus membres, gràcies als mitjans de què disposen i al seu coneixement del territori, poden realitzar els mesuraments en indrets que sovint es troben en zones de difícil accés. Els agents, que han rebut formació prèvia, disposen de tres equips portàtils per mesurar el nivell del camp electromagnètic de banda ampla de radiofreqüència i de tres sonòmetres.

De moment, la el projecte LIFE ha començat a les Terres de l’Ebre i posteriorment les mesures s’aniran realitzant per la resta de comarques catalanes durant els propers mesos d’aquest any.

Switch to mobile version