Autor Economia
11 Març 2014 a 12:00

La Cambra de Sabadell creu que el Pla del Parc de l’Alba posa en perill el model comercial de proximitat

El Pla contempla un increment del 10,6% en la superfície comercial de la demarcació

Distribució del sòl segons el nou PDU

Distribució del sòl segons el nou PDU // Imatge cedida per la Generalitat

La Cambra de Comerç de Sabadell considera que el Pla Director del Centre Direccional de Cerdanyola-Parc de l’Alba, previst per la Generalitat de Catalunya en un espai comprès entre els municipis de Cerdanyola i Sant Cugat del Vallés, tindrà un impacte molt negatiu sobre el comerç tradicional de proximitat de la zona en qüestió. El desenvolupament del projecte, segons la Cambra, pot fer del tot insostenible l’activitat de molts establiments comercials dels nuclis urbans dels municipis de la zona, ja que s’estima que l’oferta comercial podria incrementar-se en un 10,6% en el conjunt de la demarcació.

En l’Estudi de l’Impacte Econòmic del Desenvolupament Comercial de l’autopista C-58, el qual va ésser recentment portat a terme per la Cambra de Comerç de Sabadell, es determina que el teixit d’empreses detallistes de la demarcació de la Cambra està mantenint l’activitat econòmica d’aquestes ciutats malgrat l’actual crisi. Enfront un descens de la xifra de negoci del comerç d’un 12% a Catalunya des del 2008, les activitats de comerç d’aquest tipus, és a dir, detallistes en establiments permanents, s’han reduït en tan sols un 4% des de la mateixa data.

Per tant, ens trobem davant un context de caiguda continuada de la despesa comercial (-16% entre 2008 i 2012), el que fa que el rendiment esperat de vendes per m2 dels establiments comercials de la demarcació hagi baixat un 6,23%, passant de 2.602€/m2-any a 2.440€/m2-any. El desenvolupament d’aquest nou espai suposa, doncs, doblar la superfície d’oferta comercial de Cerdanyola del Vallès, passant així dels 103.323m2 de superfície comercial total dels comerços de la ciutat en 2013, a 211.323m2 un cop acabat, el que suposaria un augment de més del doble (104.5%).

Una baixada del 8.9% del rendiment esperat de vendes per m2 de superfície comercial (passant dels 2.356€/m2-any als 2.147€/m2-any) seria l’impacte sobre el total de la demarcació. Extrapolant-ho al cas de Cerdanyola, el rendiment del m2 de superfície comercial passaria de 2.795€/m2-any a 1.367€/m2-any. En la simulació gràfica de les il·lustracions següents es pot veure el que això suposa. En elles, s’observa com en una ciutat de categoria mitjana com Cerdanyola, l’obertura d’un gran centre comercial a la ciutat, com aquest, pot derivar en la concentració en una sola àrea, de tota la possible, on hi ha oferta comercial, desertitzant així els pols comercials preexistents.

Quatre centres comercials en menys de 10km

Als darrers dos anys s’han construït dos Centres Comercials de mida important en un radi de menys de 10km i tots situats al voltant de la C-58. El 2012 es va obrir la primera fase del parc comercial de Sant Pau de Riu Sec, que un cop estigui finalitzat suposarà un total de més de 75.000m2 d’oferta comercial, dels quals la meitat ja operen. I en els propers anys, el Parc de l’Alba suposarà 108.000m2 més, totalitzant d’aquesta forma uns 183.000m2 més en aquest reduït espai en menys de 10km. La Cambra adverteix que aquesta alta concentració comercial generarà un desequilibri en el teixit empresarial de les ciutats de la zona, al mateix temps que l’adopció d’aquest model de negoci acaba afavorint les empreses foranies en detriment de les empreses locals.

Les directrius de planejament territorial asseguren una millor competitivitat econòmica amb la inclusió del comerç dins de les trames urbanes ja consolidades. L’oferta de sòl i sostre industrial o residencial a la comarca sense desenvolupar no pot convertir-se en més oferta comercial que acabi deixant el model comercial actual. El President de la Cambra, Antoni Mª Brunet creu que “el nou projecte representa un greu perill que pot alterar greument el model de ciutat que tenim ara, caracteritzat per un teixit d’oferta comercial de proximitat, tant en els nuclis urbans com en els perifèrics”.

screenshot.3

 

Densitat superfície oferta comercial Cerdanyola 2013 + Parc de l'Alba

Densitat superfície oferta comercial Cerdanyola 2013 + Parc de l’Alba

 

Switch to mobile version