Autor Entitats
1 Març 2014 a 13:30

68.516 persones del Vallès Occidental van veure’s afectades per un ERO el 2013

Segons es desprès d’un estudi de CC.OO

Imatge de l'estudi de CC.OO

Imatge de l’estudi de CC.OO

El Vallès Occidental va patir la segona xifra més elevada en afectació d’expedients per ERO, que agrupa les suspensions temporals de contracte, reducció horària i de rescissió de contracte. D’aquestes persones, 11.416 es van haver d’enfrontar a un expedient de reducció horària i, conseqüentment, de sou, mentre que 12.236 persones van perdre el seu lloc de feina amb un ERO de rescissió. 44.864 persones de la comarca van veure com, de sobte, es quedaven amb els contractes suspesos per problemes empresarials.

Barcelona va ser la comarca que més llocs de feina afectats per expedients va tenir. En total, el Barcelonès va haver de fer front a 109.740 expedients, la gran majoria (61.394) de suspensió. A nivell de províncies, Barcelona va ser la més afectada, amb 370.686 afectats per procediments d’aquest tipus, mentre que Lleida va tenir 11.349 (cal tenir en consideració, però, la distribució de la població i dels llocs de treball).

José Cachinero, secretari d’acció sindical i política sectorial de CC.OO Catalunya, va remarcar que “durant aquests cinc anys s’han perdut 441.000 llocs de feina per la via de , l’ERO etc”. “La dinàmica de destrucció de llocs de feina, per tant, té que veure amb d’altres factors i no per la reforma laboral.

“Nosaltres apostem per mesures de flexibilitat interna. Que puguem intervenir en problemes de les empreses abans de no tenir solució. La reforma què fa? Intervenir sobre la flexibilitat externa des de diferents vessants. És a dir, acomiadaments, contractació temporal etc” ha reflexionat Cachinero, que ha advertit que les retallades a Catalunya només han servit per augmentar la pèrdua de PIB i de capacitat interna.

Switch to mobile version