Autor Entitats
22 Febrer 2014 a 12:30

S’engega la campanya per una Catalunya social

Organitzacions provinents del moviment social van presentar ahir  el document

Imatge de la roda de premsa // Imatge cedida per CONFAVC

Imatge de la roda de premsa // Imatge cedida per CONFAVC

Diferents entitats del moviment social de Catalunya s’han unit per formular un document que busca construir les bases per a la construcció d’una Catalunya social. “Les polítiques de retallades que han estat imposades fins ara des del Govern de Catalunya i des del Govern central no fan sinó agreujar la situació i responen a la clara voluntat política de desmantellar el nostre estat del benestar. Ni han generat ocupació ni han revitalitzat la nostra economia, ans al contrari: han generat més pobresa i desigualtat” diu el manifest

El document proposta una sèrie de mesures que van des de la salut fins a la corrupció i que volen servir per a construir una Europa més justa i allunyada del sistema que ha imperat en les darreres dècades i que ha portat a un augment de les desigualtats.

Tot seguit us fem un recull de les seves propostes:

· salut: Un sistema nacional de salut que garanteixi el dret a la protecció de la salut i l’atenció a la malaltia a través d’un sistema públic, amb llistes d’espera raonables però sobretot transparent i que estigui finançant de manera proporcional a la riquesa de cada persona.

·   Ensenyament:     Un sistema educatiu que aposti per l’educació pública, assegurant unes ràtios de professors per centre i d’alumnes per aula que garanteixin la qualitat de l’educació, amb aportacions de la Generalitat a les escoles bressol, les beques menjador, avui del tot insuficients, i les subvencions a les AMPA.

Les entitats que conformen el manifest veuen necessari garantir el model d’escola catalana, rebutjant frontalment la LOMCE, tant pels seus continguts pedagògics com per l’atac indiscriminat contra la llengua catalana que representa.

. Generar Ocupació: Advoquen per la retirada de la reforma laboral, amb la recuperació dels drets laborals i socials, desenvolupant i aprofundint el Marc català de relacions laborals. Fean una aposta pel diàleg i la concertació real entre agents públics i socials, i així garantir la negociació col·lectiva com l’eina més efectiva per construir unes relacions laborals més justes.

Cal una legislació contundent en la defensa dels drets de les persones treballadores com la millor garantia de creació d’ocupació estable i de qualitat” diu el manifest.

. lluita contra la pobresa i per la cohesió social . Cal garantir la protecció social i econòmica de les persones en atur. En aquest sentit,argumenten que  cal incrementar els recursos per als serveis socials, recuperar el finançament suficient de la renda mínima d’inserció i el desenvolupament de la renda garantida de ciutadania (RGC), donant suport a la ILP a proposta de la societat civil, que desenvolupa el que preveu l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Cal garantir els serveis bàsics essencials (aigua, llum, gas…) a tota la ciutadania i que cap persona es trobi en situació de pobresa energètica. També cal garantir l’accés al transport públic, sense exclusions” .També demanen invertir en la infància i reduir les taxes de risc d’exclusió social en la infància sense oblidar els pensionistes.

· polítiques d’igualtat: creuen que és important incorporar la perspectiva de gènere a les estratègies econòmiques i de sortida de la crisi, que afecta per partida doble les dones a causa de les retallades de l’estat del benestar i com a treballadores. Estan en contra de l’Avantprojecte de reforma de la llei de l’avortament del Govern central, que creuen suposa un atac frontal al dret de les dones a decidir.

·  polítiques d’habitatge: Argumenten que cal forçar la creació d’un fons d’habitatges destinat al lloguer social, recuperar el “lloguer forçós” per als habitatges buits que estan en mans de les entitats financeres i garantir la dació en pagament.

·  cultura: Cal garantir el seu accés destinant el finançament adequat per a l’estímul i el suport a la creació cultural, i revertir la pujada de l’IVA cultural, que ofega encara més aquest sector.

· Cooperació: implementar unes polítiques de cooperació que garanteixin unes partides pressupostàries suficients per fer-ho possible.

·  fiscalitat:  justa, redistributiva i mediambientalment sostenible que gravi més les rendes del capital que les del treball. Veuen  necessari recuperar l’impost de successions de manera suficient i el de patrimoni, perseguir el frau i l’evasió fiscal amb les eines adequades i crear noves figures impositives que gravin la riquesa.

També exigeixen la total transparència en la gestió dels recursos públics i la posada en marxa d’una auditoria del deute a Catalunya. Al mateix temps, veuen necessari exigir responsabilitats als gestors i responsables de les entitats financeres que han rebut fons públics.

·  model productiu: s’ha de basar en la innovació, la recerca i el desenvolupament sostenible, tenint en compte la qualitat ambiental. En aquest marc, cal potenciar una política industrial sectorial i territorial que garanteixi que la construcció de la riquesa del país es fa sobre una base sòlida i no especulativa, garantint el control democràtic dels recursos naturals.

Cal una aposta clara per la investigació i la recerca com a base per garantir aquest canvi de model, i garantir l’accés al crèdit a famílies, autònoms i petita i mitjana empresa.

. Administració: propera a la ciutadania, basada en la cooperació entre administracions per donar resposta a les necessitats de veïns i veïnes, des del compromís democràtic i la participació.

· Corrupció: Proposen aconseguir “una Catalunya lliure de corrupció, on es garanteixi que aquelles persones que es demostri que estan implicades en aquestes situacions siguin imputades, i on la transparència i la participació de la ciutadania en el control de la gestió sigui la norma. En aquest sentit, també apostem per una nova llei de partits que reguli estrictament el seu finançament”.

Switch to mobile version