Autor Economia
4 Febrer 2014 a 10:00

Reempresa va salvar dues empreses catalanes a la setmana durant el 2013

Assessora i salvaguarda empreses en risc de fallida

Imatge cedida per la Cecot

Imatge cedida per la Cecot

El projecte Reempresa va néixer a finals de l’any 2011 amb la voluntat de crear i estructurar un mercat de la compra-venda de negocis petits a Catalunya. Des de llavors, s’han salvat prop de 500 llocs de treball i 171 empreses. Antoni Abad, president del Centre Reempresa de Catalunya, i Albert Colomer, director general de l’entitat, van explicar la setmana passada el projecte i els èxits d’aquest.

Segons Abad s’ha demostrat que el model de gestió públic-privada és viable i assegura que Reempresa ha estat capaç de “crear un mercat de la compra-venda de negocis petits a Catalunya”. De fet, el 2011 van haver 13 reempreses amb una inversió induïda de 1.154.500€. Des de llavors no ha parat de crèixer: el 2012 hi va haver 57 reempreses i 2.891.640€ d’inversió induïda i el 2013, 101 reempreses i 3.814.895€. El pronòstic per al 2014 és ajudar 180 empreses amb una inversió induïda de més de 8 milions d’euros. “L’objectiu és acompanyar, assessorar i aconseguir salvaguardar mil empreses catalanes abans de l’any 2016” indica Colomer. Per això, s’ha iniciat la campanya #salvem1000empreses.

A Catalunya la Reempresa treballa amb la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Girona i vint-i-vuit ajuntaments i entitats locals d’aquestes províncies, així com l’Ajuntament de Reus. A nivell empresarial, Reempresa té convenis d’adhesió amb les associacions empresarials de referència en els diferents territoris on s’obren punts de servei.

Fora de Catalunya, Reempresa va començar a col·laborar amb la Dirección General de Industria y de la PYME el 2013 el que li ha permès posar en marxa quinze punts d’atenció de Reempresa a la Regió de Múrcia i un a la província de Cadis sota el programa Plan de apoyo a la Transmisión de Empresas. També durant el 2013 Reempresa ha iniciat la seva implantació a Bilbao en col·laboració amb la CECOBI.

Reempreses d’èxit

Pel que fa a la divisió territorial, Barcelona concentra el major número de reempreses d’èxit, el 78% del total, seguida de Girona amb un 9%, Tarragona amb un 7% i Lleida amb un 6%.Això afecta a la inversió induïda. El 91% es concentra a la província de Barcelona mentre que a Girona es concentra un 4%, un 3% a Lleida i un 2% a Tarragona.

Si es divideix per sectors, el Comerç suposa el 35% de les rempreses d’èxit, els Serveis concentra el 30%, l’Hostaleria un 27% i la Indústria el 7%. Pel que fa a la inversió induïda per sectors, el Comerç està al capdavant amb un 39,20%, seguit dels Serveis amb un 28,37%, Indústria amb el 18,54% i l’Hostaleria amb un 13,89%.

El preu mig d’una reempresa d’èxit varia segons el sector. Indústria és el sector amb el preu de reempresa més car amb una mitjana de 121.449€ de preu de cessió. El Comerç té un preu de cessió mig de 51.358€, seguit de prop pel sector Serveis, amb un preu mig de 42.882€. Finalment, el sector de l’Hostaleria compta amb un preu mig de cessió de 23.239€.

La majoria de les reempreses (65%), ateses per Reempresa, tenen un règim jurídic individual o autònom. L’altre gruix és el referent a les societats mercantils que representen el 33% de les operacions realitzades amb èxit per l’entitat durant el 2013.

Cedents i reemprenedors

Els ususaris de Reempresa són cedents o reemprenedors. Dels primers se n’han atès 434 durant el 2013. Representen un 36.14% respecte del total d’usuaris cedents atesos. En agregat, des de la posada en funcionament del Centre, s’ha atès a 1.201 cedents, un 57,2% d’ells són homes i el 42,8% dones; per edats, el 45% dels cedents tenen entre 31 i 50 anys, un 27% tenen més de 61 anys i el 22% tenen entre 51 i 60 anys.

Els sectors Serveis i Comerç acumulen un 34% de l’oferta de cessió cadascun, seguit pel sector hostaler, amb un 18%, i l’industrial amb un 8,83%. La motivació més habitual per posar a la venda l’empresa és la jubilació, amb un 25,56% dels casos, seguit per motius personals, amb un 13,16%; el canvi de professió en l’11,66% de casos; el canvi de domicili en el 10,82% dels casos i solament el 6,16% que ho fan per motius de salut.

Pel que fa als reemprenedors, el perfil canvia respecte al dels cedents. Durant aquest any 2013 s’han atès a 836 persones reemprenedores (un 128% més que l’any anterior) En acumulat, Reempresa ha atès fins a 1.495 reemprenedors des de l’inici del projecte. A diferència dels cedents, les persones reemprenedores són homes en un 71% dels casos i en el 29% de casos restants són dones.

Per edats, el 58,66% tenen entre 31 i 50 anys i un 20,13% tenen entre 51 i 60 anys. El 24% dels reemprenedors s’interessen per poder reemprendre en el sector Serveis, un 16% s’interessen pel sector Comerç, un 14% ho fan pel sector Hostaleria i un 13% dels reemprenedors estarien interessats en el sector Industrial.

Switch to mobile version