Autor Economia
19 Febrer 2014 a 11:00

La Cambra de Terrassa fa balanç del 2013 i prepara activitats per al 2014

Prop de 1.300 alumnes van participar a les accions de formació

cambra

Presentació i balanç // Imatge cedida per la Cambra de Terrassa

La Cambra de Comerç de Terrassa comença el 2014 amb un paquet de 20 activitats preparades i fent un repàs al 2013. La Cambra ha introduït un nou enfocament a l’hora de dissenyar l’oferta formativa per a l’any 2014 amb una metodologia més dinàmica i versàtil que permetrà incrementar la seva eficàcia. Aquesta nova metodologia permet a l’equip professional de la Cambra aprofundir en el disseny de noves accions de formació adaptades als canvis en l’entorn i els nous requeriments de l’activitat i la gestió empresarial. L’any 2013, el 24% de les accions formatives de la Cambra han estat de nou disseny.

Al voltant del 35% de les activitats del primer semestre formen part del campus empresarial virtual de la Cambra i els alumnes hi participen via online. La major part de l’oferta en línia està vinculada a l’àmbit del comerç internacional i també hi ha previst un curs de lean manufacturing i un altre orientat a direcció i gestió de pimes. Pel que fa a les accions de formació continuada presencial, aquestes estan vinculades també al comerç internacional, a més de les noves tecnologies i la gestió de compres.

La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa va ser una de les entitats pioneres en el disseny d’accions formatives orientades al col·lectiu empresarial. De fet, fa just 18 anys que els programes Nord s’hi realitzen, sent la cambra pionera en aquest àmbit. Els Programes Nord de formació de directius són cinc: Programa Nord de Direcció General, Programa Nord de Direcció de Compres i Aprovisionaments, Programa Nord de Direcció i Gestió de Persones, Programa Nord de Direcció Comercial i Màrqueting i Programa Nord d’Estratègia i Màrqueting Internacional.

Balanç del 2013

Un total de 1.266 alumnes han participat en les 126 accions de formació que ha desenvolupat la Cambra de Terrassa, amb 2.808 hores impartides durant el 2013. S’ha donat servei a 306 empreses i al 47% d’elles se li ha gestionat la bonificació de la formació amb un retorn econòmic de 137.110€.

En total s’han fet 33 cursos de formació continuada al llarg del 2013 amb 593 hores i 300 alumnes. El 24% de cursos de formació presencial es relacionaven amb l’àrea d’informàtica i noves tecnologies mentre que el 21% amb el comerç internacional. Un altre 24% correspon a cursos de nou disseny.

Pel que fa a la formació en línia, s’han fet 14 accions formatives amb 540 hores i 184 alumnes, un 17% més que l’any anterior. El 70% d’aquests cursos estan vinculats a la gestió empresarial i al lean manifacturing. La formació a mida, per la seva banda, ha tingut 77 programes amb 65 empreses, 768 alumnes i 1.376 hores lectives. El 32% d’aquests cursos estan relacionats amb idiomes, el 26 en l’àrea comercial i de màrqueting i un 18% són referents al comerç internacional.

La Cambra entén que les empreses continuen apostant per la formació amb continguts específics i estratègics. Els empresaris valoren l’aplicabilitat pràctica de la formació. La valoració dels cursos per part dels alumnes ha estat de 8’9 sobre 10 en part gràcies a la figura del professor-coach.

Un altre dels forts dels cursos de formació de la Cambra és la formació de directius. L’entitat ha dut a terme diferents accions de formació en aquest àmbit que han recollit 21 directius, empresaris i professionals amb un total de 200 hores lectives. Del conjunt dels programes de formació de directius, destaca el Programa Nord d’Estratègia i Màrqueting Internacional, que es va posar en marxa el novembre de 2012 amb un disseny nou treballat i impartit per personal expert de la pròpia Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa i seguint la nova filosofia dels Programes Nord de Formació de Directius.

Pel que fa als programes d’especialització, la Cambra ha celebrat dos grans programes: el d’Especialització en Màrqueting Digital (del qual se n’han fet dues edicions) i d’Especialització Avanáda en l’Àmbit Jurídic Internacional. Les xarxes socials han sigut un altre fort de la Cambra amb un total de 200 persones participants en accions formatives d’aquest àmbit.

Switch to mobile version