Autor Política
28 Febrer 2014 a 16:40

El President de l’EMD assumeix errors i avança canvis en la mobilitat

Una reunió convocada amb el veïnat de Valldoreix omple la sala de plens de gom a gom

Reunió Veïns a EMD

Reunió Veïns a EMD // Foto: Xavier Boix

Al darrer ple de l’EMD un grup nombrós de veïns i veïnes es van presentar a l’audiència pública per tal de manifestar el seu malestar davant els canvis introduïts en la mobilitat a Valldoreix per l’equip de govern. N’havíem informat en el nostre mitjà a la vista del rebombori ocasionat a la pròpia plana web de l’EMD en la que hi havia gairebé un centenar de comentaris en contra dels canvis. En aquesta audiència pública van presentar un manifest signat per més de 700 persones i la conclusió d’aquesta sessió va ser que rebrien resposta del govern i mentrestant s’intentaria arribar a algun tipus d’acord a partir de les propostes fetes.

Ahir a la nit, la sala de plens de l’EMD tornava a estar plena amb gairebé 200 persones. Hi havia veïns i veïnes de Valldoreix, no hi havia cap mitjà més que el nostre i hi havia la direcció de CiU Sant Cugat, del que es pot extreure la preocupació amb la que viuen aquest tema a les files d’aquest partit que governa de forma majoritària a Sant Cugat i a Valldoreix. El primer pas el va donar el president de l’EMD, Josep Puig, que va reconèixer no haver fet bé algunes coses i la necessitat d’explicar el perquè d’haver-ho fet així. Els motius econòmics són els que han portat a la precipitació en alguna decisió, segons en Josep Puig. La seva intervenció inicial reconeixent que existia un problema, que sol ser la millor manera de solucionar-los, va venir acompanyada de l’embolcall estadístic real: “la població s’ha doblat, el parc mòbil és de 7 mil vehicles – la població és d’uns 8 mil -, les infraestructures són dels anys 50, hi ha una obligatorietat legislativa, unes normes de seguretat a complir i uns impactes a preservar. I s’ha de respondre a les dades d’incidents recollides durant els darrers anys”.

Un cop feta la introducció li va passar la paraula al director de l’àrea responsable de la planificació de tot aquest enrenou, en Pere Brualla. Aquest va explicar els antecedents, davant la impaciència del públic i va avançar algunes novetats – sorpreses. La primera és que el pont del Passeig Rossinyol trigarà molt en fer-se perquè “depèn de l’ACA i aquesta està en fallida i n’hi ha per molts anys”. La segona proposta: canviar els sentits dels Carrers del Nard i Rossinyol per solucionar el punt negre del Carrer Orquídea, perquè no hi hagi creuament, tirant enrere la actuació realizada. La tercera actuació: la introducció del concepte “illa pacificada” en tres cercles concèntrics amb vialitats interiors on hi haurien uns carrers d’acostament i la velocitat màxima autoritzada seria de 20 km/h en el seu interior. Aquestes illes pacificades que serien les compreses en els carrers Pardal – Esparver – Gafarró – Merla, Crisantem – Rossinyol i Ratapinyada – Gafarró – Merla, comptarien amb una actuació per tal de que a l’entrada tothom sàpiga que són carrers pacificats.

Dubtes

Des del públic es demanava a l’audiència anterior i ahir les dades de sinistralitat i accidents que sustenten aquest pla i aquestes actuacions. Un dels veïns que van intervenir, ex-president de l’EMD, en Francesc Cardoner, va fer referència al Pla de Mobilitat de Sant Cugat per donar les dades perquè en el de Valldoreix no hi surten i ningú dels presents les van donar, ni tan sols el representant de la policia local, el Sergent Garrido. A més, una bona part dels arguments de l’equip de govern es basen en el compliment de la llei transposada per directives europees sobre accessibilitat, exactament la Llei 561/2010 i la Llei 26/2011 en les que, efectivament es diu que en obres noves i en obres fetes s’han d’acomplir una sèrie de requisits tenint en compte les persones amb mobilitat reduïda. Però vet aquí que hem descobert que les informacions donades ahir no s’ajusten al que diuen aquestes lleis perquè enlloc de dir que “abans del final del 2017 hauran d’estar tots els carrers en unes condicions que acompleixin aquesta normativa que marca la llei – les podeu veure en la del 2010 – ”, que és el que mantenia en Pere Brualla, diu el que segueix: “2. En relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada en vigor de esta Orden, los contenidos del Documento técnico serán de aplicación a partir del 1 de enero del año 2019, en aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables, mediante las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no impongan una carga desproporcionada o indebida”. Però a més, en la del 2011 diu, també, en la “Disposició final novena. Condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.1. En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern ha d’aprovar, segons el que preveu l’article 10, unes condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i les edificacions, que són obligatòries en el termini de cinc a set anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei per als espais i edificacions nous i en el termini de dotze a catorze anys per a tots aquells existents que siguin susceptibles d’ajustos raonables”. Per tant, és evident que aquesta no és una raó, a no ser que hi hagi un error d’apreciació per part nostre, per fer les actuacions de la forma que s’han fet perquè els terminis s’acabarien, en els espais existents i sense tenir en compte el context actual de crisi, en el 2020 pel cap baix.

El desenllaç

Les intervencions del públic van girar en general al voltant dels temes de l’augment de la inseguretat, el perquè del carril bici, la necessitat de l’estalvi econòmic, la importància d’haver aconseguit ja més de 1.000 signatures i el que democràticament significa per un govern això. Algunes, com la del responsable del Colmado Víctor, es van repetir respecte l’audiència pública, en el sentit, en aquest cas, de la pèrdua de clients pel canvi de sentit del carrer. Un dels portaveus de la plataforma, en Carles Murillo, va proposar al President de l’EMD “seguir amb el diàleg però amb la condició de no fer cap actuació més, no fer cap despesa i intentar arribar a un acord”. La resposta finalment de l’equip de Govern, del que en va fer de moderadora la vocal Susana Herrada, va ser que aquesta era una primera reunió amb el veïnat, que es donaria resposta a la plataforma veïnal i el manifest per escrit i que es faria una audiència pública abans de dos mesos – s’entén que abans del proper ple de la Junta de Veïns – de forma monogràfica per parlar del tema. No serà fàcil arribar a un acord perquè com deia el regidor de mobilitat Joan Ribera, “sembla que no es vol arribar a cap acord i hi ha interessos molt contraposats i legítims”. Però en Josep Puig ho va dir molt bé al començament: “tothom que estem aquí és perquè ens estimem Valldoreix”, doncs que es noti!.

Switch to mobile version