Autor Cultura
12 Desembre 2013 a 13:52

L’Ajuntament i La Unió signen un acord que acaba amb el calvari de l’entitat centenària

Els deutes de l’entitat provenen d’operacions molt lesives

Presentació Acord Ajuntament Sant Cugat - La Unió Santcugatenca

Foto: Localpress

Ahir l’alcaldessa Mercè Conesa i el president de la junta gestora de l’entitat fundada l’any 1899, David Pujol, van presentar el principi d’acord que ha de ratificar el ple del consistori el proper dilluns 16 de desembre. Aquest acord es proposa crear un consorci públic – privat que gestioni l’equipament que ha de garantir la seva sostenibilitat. Tal i com es va aprovar en l’assemblea de La Unió el passat 29 de novembre l’Ajuntament es compromet a a garantir la continuïtat de les seccions de l’entitat. Per l’alcaldessa, en declaracions fetes en la presentació pública de l’acord, “perdre La Unió seria perdre una part important de la identitat santcugatenca”. Pel president de la junta gestora, David Pujol, que va agrair el compromís de l’ajuntament, “el problema bàsic de La Unió ha estat l’econòmic perquè l’activitat d’aquesta entitat no ha cessat mai. Ara se’ns obre una via de futur nou, per poder solucionar els problemes econòmics i continuar la nostra part més activa i social”.

Com és el Conveni?

S’acorda l’establiment de les condicions d’integració del Teatre de La Unió, la Sala Clavé i els altres espais per a usos culturals i artístics mantenint la seva titularitat privada, en el sistema d’espais escènics i musicals de Sant Cugat, articulant mecanismes de coordinació i gestió per a l’ús compartit d’aquest equipament i l’aportació econòmica municipal en forma de concessió directa. Aquesta serà pels propers tres anys de 400 mil € anuals fent una d’immediata de 141 mil € per garantir la viabilitat econòmica i el pagament del deute.

En el conveni, de moment, es deixa oberta la figura de relació entre les dues institucions, estudiant-se si la millor és un Consorci o bé una altra d’anàloga. La idea és que pugui començar a funcionar a partir de l’estiu del 2014. Immediatament es crearà una comissió mixta paritària que redactarà una proposta d’estatuts i que coordinarà el calendari d’utilització dels espais fins que entri en funcionament la nova figura de gestió de l’espai. També hi ha un compromís per ambdues parts d’avaluació del grau de compliment dels compromisos.

No serà fàcil la tasca atenent per un costat a l’elevat ús de les instal·lacions que es fa en aquests moments per part de les seccions que ja funcionen i, per l’altre, a la idea que sembla tenir l’ajuntament de dedicar La Unió a espai per la Cultura Tradicional i Popular. Cal recordar que en el Pla d’Equipaments aprovat fa just tres anys s’esmentava la creació d’un espai d’aquestes característiques pel que ara pot ser l’oportunitat de trobada, “l’anell al dit”, potser amb això la ciutat s’estalvia uns diners si optimitza els espais de La Unió i les entitats poden compartir els espais amb les que ja conviuen en aquesta entitat.

D’on vénen els deutes?

Ho explicàvem en l’entrevista del primer dia d’aquest portal al president de la junta gestora, David Pujol però podem concretar una mica més encara. L’inici del final comença l’any 1999 quan l’assemblea de socis decideix rescindir el contracte del llogater del bar, aleshores en mans del Sr. Vilches. El President Puig va proposar una indemnització de 330 mil € – el llogater pagava 3 mil € al mes a l’entitat i li quedaven 4 anys – i només un soci s’hi va negar. Aquell any era el centenari de l’entitat i per celebrar-lo es va demanar un crèdit a la Caixa de Terrassa de 390 mil € en el que s’incloïa l’anterior. L’aval a aquest crèdit el va fer l’antic llogater del bar i el nou llogater, el Sr. Trasierra, propietari també d’un conegut restaurant de la zona de la capella de Sant Joan. Aquest crèdit que era fins el 2014, s’havia de pagar – 2.900 €/mes – amb tot el que s’ingressava del nou lloguer del bar de l’entitat.

El nou llogater va deixar de pagar el lloguer durant 7 mesos i la Unió va fer el mateix amb l’entitat d’estalvis. Aquesta va executar el deute contra els avaladors, fins a 312 mil€ – 206 mil al primer i 105 mil al primer -. Ja amb el nou President Joan Mata es fa un refinançament amb Bankinter per 240 mil € dels que es paga 126 mil al primer avalador, 94 mil es destinen a activitats del teatre i a obres de la teulada i 20 mil a despeses de gestió, quedant pendents com a deute 105 mil € a Trasierras i 54 mil a Vilches donat que condona el deute de 26 mil€.

L’entitat actua judicialment en el seu moment contra l’entitat d’estalvi i aquest segon avalador però es troba amb la sorpresa que la signatura d’aquest és d’una germana incapacitada psíquica. La Unió mai recupera els 67 mil impagats del lloguer del bar i, en canvi, rep la demanda d’aquest llogater pel seu aval de 105.887 € que amb interessos i costes judicials arriba al 2008 a 161 mil € i el 2010 són 170 mil i es converteix en ordre d’embargament.

L’assemblea del 23 de novembre del 2010 autoritzà al aleshores President Pere Marín a aportar 185 mil € amb una garantia hipotecària de 5 anys al 0% d’interès per aturar la demanda de la Sra. Trasierra abans del 9 de desembre del 2011 però 24 hores abans informa que no pot cobrir tota la quantitat i en aquell moment, i aquí és on hi ha dues versions enfrontades, surten 44.000 € d’un prestamista anomenat OLIVALLÈS INVERSIONS, S.L. a un interès del 25% anual. Enfrontades perquè suposadament el préstec es fa a nom del Sr. Marín i hi ha la seva signatura però ell nega que sigui certa. L’abril del 2013 Olivallès Inversions, S.L. demanda a la Unió pel deute contret de 44 mil € més 22 mil d’interessos. La nova junta gestora demana l’aval de l’ajuntament per demanar un nou refinançament però rep una negativa i comença la negociació que ha acabat ara feliçment, mentrestant però arriba una sentència del jutjat en la que La Unió ha de pagar a Olivallès Inversions, S.L. 66.460€ més 20.700 de costes… darrera d’aquest grup inversor que fa més aviat pràctiques d’usura hi ha un “empresari” sabadellenc de nom José Luis Fernández Oliva, dedicat més al totxo que al finançament d’operacions i que a més és patró d’una fundació dedicada a la infància.

La Unió és una entitat amb aproximadament 600 associats que aculls 8 seccions: el ball dels dissabtes, el Grup de dansa Mediterrània, els Tallers de teatre Sílvia Servan, els Bastoners, l’Esplai Pica Roca, el de teatre Fila Zero, la Coral de la Unió i els Buixets – Les noies del Vallès –.

Switch to mobile version