Autor Economia
4 Desembre 2013 a 17:00

La FIIC i la FCPiT presenten un informe sobre polítiques d’ocupació

Reclamen una major vinculació de les polítiques passives amb les actives

Imatge cedida per la Patronal Cecot

Imatge cedida per la Patronal Cecot

Josep Armengol, president de la Fundació Institut Industrial i Comercial (FIIC) i vicepresident de la Cecot, i Anna Delclòs, directora de la Fundació Cecot Persona i Treball (FCPiT), han presentat aquest matí un informe en el qual s’especifica què són les polítiques creades per al foment de l’ocupació. L’informe posa de manifest que el mercat de treball actua com a eina bàsica per entendre la situació econòmica i social de les persones, els seus ingressos i la progressió professional, ja que el fet de tenir o no feina suposa un factor clau pel risc de pobresa.

Delclòs ha afirmat que “sovint es barreja les polítiques ciutadanes, els drets de la ciutadania a gaudir d’un estat del benestar, amb polítiques d’ocupació que tenen per objectiu fomentar el treball i, en conseqüència, generar uns drets derivats del treball complementaris als drets ciutadans”, i ha afegit que “cal diferenciar entre polítiques actives d’ocupació i polítiques assistencials i socials”.

Les polítiques anomenades actives són les que es destinen directament al mercat laboral, en canvi les passives són les que fan aportacions econòmiques directes, i en aquest cas l’estat espanyol ocupa el primer lloc en el rànquing europeu.

Armengol ha comentat que “la despesa absoluta destinada a polítiques d’ocupació per part d’Espanya, tant actives com passives, és de les més altes de la Unió Europea entre els anys 2006 i 2011. En canvi la despesa en polítiques d’ocupació per persona aturada a Espanya està per sota de la mitjana europea en el cas de les actives i lleugerament per sobre de la mitjana europea en les passives. Si l’objectiu de les polítiques d’ocupació és la inserció laboral estem obtenint uns resultats molt baixos i això és degut a que aquestes polítiques no estan responent a una situació d’atur massiu com la que estem vivint actualment”.

L’informe demostra que les polítiques actuals no són les adequades i es necessita una reformulació per donar resposta a les necessitats. Amb els resultats obtinguts, la Cecot ha plantejat onze propostes que farà arribar al Govern i les administracions. Pretén reobrir el debat sobre les necessitats de redefinir les polítiques d’ocupació i vincular les polítiques actives i les passives perquè les persones que vulguin beneficiar-se dels pocs recursos disponibles per recol·locar-se adquireixin un compromís durant el procés.

Delclòs ha exemplificat aquests fets dient que “no s’hauria de poder iniciar un procés d’orientació, de recol·locació, un curs de formació, etc. finançat per l’Estat, si després no es té intenció de finalitzar-lo. És injust per una persona que sí que vol treballar i necessita actualitzar els seus coneixements o bé assessorar-se a l’hora de reinserir-se en el mercat laboral amb les condicions actuals”.

Entre les propostes de l’informe, també es vol prioritzar l’aplicació de models de col·laboració entre àmbit públic i privat, a més d’accions integrals per al foment de l’ocupació, ja sigui per compte aliè o d’autoocupació. Es posa èmfasi en el fet de la necessitat de donar suport a les polítiques de creació empresarial, així com en el disseny de la formació en sectors emergents i afavorir la mobilitat geogràfica condicionada a polítiques de retorn.

Aquest és el tercer informe que presenta la Fundació Cecot Persona i Treball que ha fet conjuntament amb la Fundació Privada Institut Industrial i Comercial. Tots els informes impulsats es vinculen amb temes relacionats amb el mercat de treball i el foment de l’ocupació.

Switch to mobile version