Autor Societat
21 Desembre 2013 a 9:00

El risc de patir un accident de trànsit greu a les carreteres catalanes ha baixat un 1,21% en el trienni 2010-2012

Les dades s’han publicat en l’estudi EuroRAP

Imatge cedida pel Servei Català de Trànsit

Imatge cedida pel Servei Català de Trànsit

Dimarts al matí, va tenir lloc la presentació de la dotzena edició de l’estudi EuroRAP, elaborat pel RACC amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit i del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Segons l’EuroRAP, que avalua l’accidentalitat a la xarxa viària catalana, el risc de patir un accident de trànsit greu o mortal a les carreteres catalanes ha baixat un 1,21% en el trienni 2010-2012.

L’acte va comptar amb la presència del director del Servei Català de Trànsit, Joan Josep Isern, que va destacar que aquest estudi és útil “per continuar lluitant per reduir la sinistralitat i reduir el nombre de víctimes mortals i ferits greus”. Isern va comentar que disminuir els sinistres viaris d’ara en endavant no serà fàcil atès que es preveu un augment de la mobilitat que pot tenir com a conseqüència un repunt dels accidents. El director de l’SCT també va explicar que l’EuroRAP és un reflex de la coordinació entre la societat civil i l’administració, i per aquest motiu, el Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020 recull com a punt clau l’impuls de la col·laboració entre els diferents agents privats i públics, per tal de millorar la mobilitat i la seguretat viària.

L’estudi EuroRAP, que es realitza a Catalunya des de l’any 2002, ha analitzat 425 trams que comprenen 6.361 km de la xarxa viària catalana, per on transcorre el 90% del volum de trànsit i on es registren el 76% de morts i ferits greus per sinistre viari. L’estudi tracta aspectes com l’evolució de la sinistralitat i del trànsit, i classifica els trams segons el risc que té un conductor de patir-hi un accident greu o mortal. En aquest sentit, en el darrer trienni analitzat els accidents amb morts i ferits greus han disminuït gairebé un 4%, però també s’ha reduït la mobilitat un 2,8% i, per aquest motiu, el descens del risc se situa en el 1,2%.

Durant la presentació es va destacar que els trams de risc molt elevat o elevat a les carreteres catalanes representen un 12% de la xarxa viària analitzada i d’aquesta manera, hi ha un 3% dels trams on el risc de patir un accident greu o mortal és molt elevat i un 9% dels trams on el risc és elevat. Així mateix, els trams amb un índex molt baix o baix, han pujat fins al 73% i la xarxa risc zero representa 543 km, 84 km més que en el trienni anterior. A més, l’estudi conclou que els trams de major risc per al conductor es presenten de forma sistemàtica en vies de calçada única, amb intensitats de trànsit mitjanes o baixes i que la millora del risc passa per actuar sobre tres factors: conductor, infraestructura i vehicle.

L’EuroRAP també dedica el seu espai al col·lectiu de les motocicletes i ciclomotors, del qual destaca que registra una accidentalitat en carretera molt localitzada, ja que que el 50% dels accidents mortals i greus dels vehicles de dues rodes succeeixen només en el 10% del total de la xarxa viària analitzada. L’estudi també posa de manifest que els motoristes estan implicats en el 35% del total d’accidents greus i mortals. Precisament sobre aquest col·lectiu, Isern va explicar que una de les propostes del Servei Català de Trànsit per millorar la seguretat viària dels motoristes és la potenciació del training com a mesura educativa en els instituts de secundària.

Switch to mobile version