Autor Sanitat
29 Desembre 2013 a 9:00

El 70% dels hospitals i centres de primària catalans fan servir eines TIC mòbils

Segons els resultats de l’enquesta TIC i Salut

 tic salut 2013

La fundació TicSalut ha realitzat l’enquesta TIC i Salut, presentada el passat 20 de desembre a l’acte Presentació del Mapa de Tendències 2013, que estudia amb dades objectives el nivell de desenvolupament de les TIC a la xarxa de centres sanitaris públics catalans. Es tracta de la setena edició de l’enquesta,  que aquest any ha estat formada per 220 preguntes i més de 600 ítems d’informació amb un 100% de resposta.

Amb els resultats s’ha pogut establir que els dispositius mòbils ja representen un 11% del total de dispositius de treball a les entitats assistencials, i que un 70% dels hospitals i equips d’atenció primària disposen d’eines de mobilitat, com per exemple portàtils o tauletes, que permeten consultar i integrar la informació a temps real a la història clínica electrònica. D’altra banda, la Telemedicina s’ha vist duplicada des de l’any 2011: més de la meitat de centres afirmen utilitzar Telediagnòstic, un 44% fan servir la Teleconsulta i un 13% la Telemonitorització.

Altres dades explicades a l’acte mostren que els centres catalans han seguit actualitzant instal·lacions i adoptant les noves tendències en TIC, posicionant a Catalunya com a referent europeu. Amb un 85% dels hospitals catalans avaluats amb el sistema ESRAM, un 8,7% dels centres estan a nivell 6, és a dir, que treballen quasi sense papers, i un 65,2% a nivell 5. Aquestes dades estan molt per sobre de la mitjana europea  que és de 1,5% dels hospitals a nivell 6 i un 16,2% a nivell 5.

La totalitat dels hospitals catalans fan servir la història clínica electrònica. Un 95% ja no imprimeixen les plaques radiològiques i utilitzen còpies digitals en cas de sol·licitud dels pacients.

Objectius pel 2014

La fundació TicSalut portarà a terme el Pla Mestre de Mobilitat, que té com a finalitat impulsar el model no presencial i el desenvolupament i ús d’APPs de salut i socials. Entre les mesures, es troba la creació d’un Marketplace, un espai virtual on es puguin aconseguir diverses aplicacions relacionades amb la salut. “Treballarem per l’elaboració d’un sistema de validació de “bones pràctiques” de les APPs de salut i socials (seguretat, qualitat, continguts, homologació, interoperabilitat, etc.) perquè els professionals i els ciutadans disposin d’aplicacions mòbils que reuneixin les garanties de qualitat i seguretat adequades” va afirmar el Dr. Francesc García-Cuyàs, director de la Fundació TicSalut.

A l’acte, també es va establir que l’objectiu clau per a 2014 passa per implantar un nou model de governança TIC, que es basa en el consens, la corresponsabilització i el respecte a l’autonomia de gestió TIC dels proveïdors de salut. D’aquesta manera, l’intercanvi d’informació es produirà a través d’una plataforma basada en estàndards mundials del sector, amb l’objectiu final de facilitar la continuïtat assistencial.

Switch to mobile version