Autor Economia
5 desembre 2017 a 15:00

L’atur es redueix a Catalunya un 8,8% interanual

0 Flares 0 Flares ×

Valoració de PIMEC

PIMEC atur novembre

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social.

· PIMEC constata que l’atur manté el seu ritme de reducció, amb tendències interanuals a Catalunya (-8,8%) i a Espanya (-8,3%). L’entitat destaca el fet que aquesta millora en termes interanuals continua de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat, tot i que amb més intensitat a la construcció i a la indústria.

· Si bé l’estacionalitat de l’activitat productiva de la nostra economia comporta creixement de l’atur en aquest mes, enguany aquesta tendència, en termes intermensuals, és lleugerament més accentuada.

· En relació al mes anterior, l’atur només augmenta al sector serveis i es redueix en tots els altres, amb un balanç d’increment de l’atur de 7.391 persones.

· La patronal assenyala que aquesta reducció interanual en el nombre de persones desocupades coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres per sobre del 3% (3,6% tant a Catalunya com a Espanya).

· PIMEC manifesta la necessitat que es duguin a terme millores al marc normatiu laboral vigent que permetin aprofitar la consolidació de la recuperació econòmica i corregir les disfuncions ja detectades de la posada en pràctica de la darrera reforma. Paral·lelament, proposa obrir un debat per afrontar la necessitat d’obtenir reduccions significatives en la temporalitat de la contractació.

Afiliació total a la Seguretat Social Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Nombre d’afiliats 3.300.037 2.519.914 303.435 179.921 296.767 18.417.756
Variació interanual (%) 3,6% 3,8% 3,3% 2,8% 3,2% 3,6%
Variació interanual (nombre) 115.288 91.249 9.819 4.923 9.297 637.232
Nombre d’aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura 10.684 3.423 1.557 3.060 2.644 163.925
Indústria 48.260 37.741 3.881 1.926 4.712 303.834
Construcció 36.906 26.293 4.060 1.747 4.806 303.768
Serveis 299.002 217.867 30.191 14.193 36.751 2.395.767
Sense ocupació 27.610 20.610 2.424 1.251 3.325 306.987
Total 422.462 305.934 42.113 22.177 52.238 3.474.281
Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -10,4% -14,4% -8,9% -10,4% -5,4% -10,6%
Indústria -14,6% -15,0% -12,2% -9,7% -14,9% -11,4%
Construcció -16,1% -16,0% -15,9% -15,4% -17,1% -17,4%
Serveis -6,8% -7,6% -4,7% -5,8% -3,9% -6,5%
Sense ocupació -7,2% -7,1% -9,7% -4,6% -7,1% -7,6%
Total -8,8% -9,4% -7,0% -7,6% -6,7% -8,3%
Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -1.240 -578 -153 -357 -152 -19.525
Indústria -8.238 -6.663 -539 -208 -828 -38.952
Construcció -7.094 -5.021 -766 -319 -988 -63.909
Serveis -21.804 -17.956 -1.473 -875 -1.500 -167.870
Sense ocupació -2.141 -1.565 -260 -61 -255 -25.286
Total -40.517 -31.783 -3.191 -1.820 -3.723 -315.542
Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -1,6% -1,1% 4,7% -4,1% -2,8% -1,8%
Indústria -0,2% -0,5% 0,0% 4,4% 0,5% -1,0%
Construcció -0,5% -0,4% -1,2% 4,4% -2,7% -1,2%
Serveis 2,9% 1,6% 7,0% 6,6% 5,7% 1,0%
Sense ocupació -1,5% -1,9% -1,5% 0,5% 0,2% -2,0%
Total 1,8% 0,9% 4,8% 4,3% 3,5% 0,2%
Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -174 -37 70 -132 -75 -2.929
Indústria -94 -196 -1 81 22 -2.977
Construcció -204 -97 -48 74 -133 -3.727
Serveis 8.296 3.482 1.965 882 1.967 23.048
Sense ocupació -433 -406 -38 6 5 -6.160
Total 7.391 2.746 1.948 911 1.786 7.255

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×