Autor Articles i estudis
4 agost 2017 a 12:00

El consum esporàdic d’alcohol durant l’embaràs provoca alteracions neuronals indetectables en el part

0 Flares 0 Flares ×

upf embaràs

És ben sabut que el consum d’alcohol durant l’embaràs produeix malformacions i alteracions greus en el nounat. De fet, existeix un nom per a aquestes alteracions, són els denominats desordres de l’espectre alcohòlic fetal (FASD, per les sigles en anglès), i inclouen un ampli ventall d’anomalies físiques, cognitives i comportamentals que es prolonguen al llarg de la vida de la persona. Malgrat ser fàcilment evitable, el FASD segueix sent la causa de la majoria dels trastorns del neurodesenvolupament, i afecta entre un 2 i un 5% de la població d’Europa occidental.

El Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament (GReNeC-NeuroBio) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha decidit estudiar què passa quan el consum d’alcohol durant l’embaràs no es dóna de forma contínua, sinó que segueix un patró esporàdic i de tipus afartada, com en el cas dels joves quan fan botellón.

Segons els resultats, un episodi de botellón a la setmana durant la gestació és suficient per causar importants alteracions en el comportament de la descendència que es prolonguen fins a l’edat adulta. “El nostre estudi revela alteracions en les neurones cerebrals que es tradueixen en greus anomalies en el comportament de la descendència”, comenta Olga Valverde, líder de l’estudi realitzat en ratolí. “Però no apareixen malformacions ni canvis en el pes corporal de la descendència, així que el trastorn és invisible en el moment del naixement”.

L’alcohol activa el sistema immunitari dels nadons

L’alcohol interromp el desenvolupament embrionari del sistema nerviós central, provocant una mala funció cognitiva i conductual a llarg termini. A més, s’ha vist que aquesta substància pot activar de forma intensa al sistema immune que protegeix la funció de les neurones, contribuint al dany cerebral i a la neurodegeneració en adolescents i adults.

“Hem observat un augment de certs factors proinflamatoris en el cervell de les cries afectades pel consum esporàdic matern d’alcohol”, assegura Olga Valverde. Aquest desequilibri fa que el sistema immunitari ataqui la mielina, una capa cel·lular que envolta el nervi i que facilita que els impulsos elèctrics es transmetin eficientment a les neurones i, per tant, es transmeti el missatge nerviós. “Probablement, l’exposició a l’alcohol provoca canvis en el sistema immunitari que persisteixen fins a l’edat adulta, afectant l’aprenentatge, la memòria i el comportament”.

“Ara per ara no sabem si les disfuncions neuroconductuals persistents estan relacionades amb la neuroinflamació o les alteracions de la mielina però, d’acord amb els nostres resultats, els antiinflamatoris haurien de ser considerats com a possible tractament per prevenir el dany cerebral causat pel consum d’alcohol durant l’embaràs”, conclou Olga Valverde.

Article de referència: Lídia Cantacorps, Silvia Alfonso-Loeches, Maria Moscoso-Castro, Javier Cuitavi, Irene Gracia-Rubio, Raúl López-Arnau, Elena Escubedo, Consuelo Guerri, Olga Valverde. Maternal alcohol binge drinking induces persistent neuroinflammation associated with myelin damage and behavioural dysfunctions in offspring mice. Neuropharmacology, Junio 2017. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2017.05.034

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×