Autor Economia
6 febrer 2017 a 18:00

Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona

1 Flares 1 Flares ×

Informe elaborat per la Diputació

Diputació de Brcelona // Imatge cedida per la CGT Catalunya

Diputació de Brcelona // Imatge cedida per la CGT Catalunya

Un estudi de la Diputació de Barcelona dibuixa un nou mapa empresarial a la demarcació
  • L’informe “Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona”, elaborat per l’Àrea de de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació, radiografia l’estructura productiva de totes les comarques, identificant les principals empreses de la demarcació
  • Mai abans s’havia fet un estudi d’aquesta intensitat a nivell comarcal i local, en un clar exemple de la voluntat de servei al món local de la Diputació
  • L’estudi conclou, entre d’altres, que el primer sector a la demarcació és el químic i farmacèutic i que les empreses s’han renovat malgrat la situació de crisi econòmica

Les prop de 90.000 empreses que hi ha a la demarcació de Barcelona van facturar, l’any 2014, prop de 266.000 milions d’euros, que representen el 83,8% de la facturació total catalana. Aquestes empreses apleguen el 81,3% del nombre d’ocupats (1.214.684), segons l’informe “Estructura empresarial a la demarcació de Barcelona”, elaborat per la Diputació de Barcelona amb el suport de l’Ajuntament de Manresa.

L’estudi, presentat, aquest matí, per la diputada de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, Sònia Recasens, mostra una visió global del teixit productiu comarcal a partir dels comptes anuals que les empreses presenten al Registre Mercantil. Es tracta – ha dit la diputada – «de la primera aproximació realitzada amb aquest grau de detall feta a casa nostra. L’objectiu de l’informe és contribuir a millorar el coneixement que tenim de com funciona l’estructura empresarial en una escala territorial propera».L’estudi té una periodicitat anual i ofereix, de manera estructurada, informació empresarial de les dotze comarques de la demarcació de Barcelona. El primer apartat presenta les principals magnituds del teixit empresarial de la província, el segon conté fitxes amb informació a escala comarcal i el tercer mostra informació detallada dels sectors econòmics .País de petita i mitjana empresa

Pel que fa la dimensió empresarial (segons facturació anual), 8 de cada 10 empreses facturen menys d’un milió d’euros i un 22,2% més d’1 milió euros (d’aquestes, el 15,8% facturen entre 1 i 5 MEUR; el 3,5% més de 10 MEUR; i el 2,9% entre 5 i 10 MEUR). Per tal com ha explicat la diputada – «continuem sent un país de mitjana i petita empresa».

L’estudi també analitza l’antiguitat de les empreses i conclou que el 82% de les empreses tenen menys de 25 anys (un 47,8% van ser creades entre 1990 i 2004 i el 34,5% entre el 2005 i l’actualitat). Només, el 17,7% tenen més de 25 anys. Per tant, la demarcació de Barcelona es «caracteritza – segon ha explicat Sònia Recasens- per tenir empreses petites i noves, que s’han renovat malgrat la situació de crisi econòmica i que presenten un nivell d’emprenedoria superior a la mitjana espanyola».

Primer sector: Químiques i Farmacèutiques

Si analitzem els principals sectors, segons xifra de negoci, les empreses químiques i les farmacèutiques ocupen el primer lloc (7,3%), seguides de la tipologia “Altres tipus de comerç a l’engròs” (6,5%), i en tercer lloc, els vehicles de motor i altres materials de transport (6%). Així, 10 dels 38 sectors que s’analitzen a l’estudi concentren més de la meitat del total de la facturació anual.

Aquest rànquing canvia si s’analitza per sectors econòmics segons ocupació. Així, el sector químic i farmacèutic estaria a la vuitena posició i com a primer, es situaria el sector serveis, amb un 10,1%; seguit d’activitats professionals, científiques i tècniques (7%); i en tercer lloc, el de l’Hostaleria, amb un 6,5%.

Pel que fa a la classificació dels sector econòmics segons nombre d’empreses, l’informe conclou que les activitats relacionades amb el sector de la construcció aglutinen una part important del nombre d’empreses en proporció total.

Les  250 primeres empreses de la demarcació

L’estudi presenta un llistat de les 250 primeres empreses de la demarcació de Barcelona ordenat segons el volum de facturació generat al llarg de l’exercici. Si bé aquest llistat només inclou el 0,3% de les societats mercantils de la demarcació, el pes d’aquestes 250 empreses és important en termes econòmics ja que concentren el 45,1% de la facturació total generada pel teixit empresarial de les comarques barcelonines.

De qualsevol manera, el propòsit del rànquing de les 250 empreses que generen una major facturació és posar nom a gairebé la meitat del volum de negocis del teixit productiu de la demarcació de Barcelona.

Cadascuna de les vint primeres empreses amb un major volum de negocis de la demarcació genera una facturació de més de mil milions d’euros anuals. Entre aquestes vint societats mercantils, es troben les empreses d’automoció SEAT, VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA i NISSAN MOTOR IBERICA, les empreses del grup GAS NATURAL, l’empresa de comerç al detall LIDL SUPERMERCADOS, les empreses del grup de distribució d’energia ENDESA, l’empresa alimentària NESTLÉ ESPAÑA, l’aerolínia VUELING AIRLINES, les empreses del grup constructor FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, l’empresa química BASF ESPAÑOLA, l’empresa tèxtil PUNTO FA (que comercialitza la marca Mango), l’empresa multinacional del sector alimentari CARGILL, l’empresa immobiliària del grup CaixaBank BUILDINGCENTER, i la fabricant de perfums i productes de cosmètica ANTONIO PUIG.

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 1 Flares ×