Autor Societat
14 octubre 2015 a 11:00

L’Ajuntament potenciarà les polítiques d’habitatge com a eina d’atenció social

0 Flares 0 Flares ×

Ha elaborat un Pla Estratègic de mandat

L’Ajuntament elabora un Pla Estratègic de mandat per potenciar les polítiques d’habitatge com a eina d’atenció social // Imatge cedida per l'Ajuntament de Sant Cugat

L’Ajuntament elabora un Pla Estratègic de mandat per potenciar les polítiques d’habitatge com a eina d’atenció social // Imatge cedida per l’Ajuntament de Sant Cugat

L’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, va presentar ahir al matí el Pla Estratègic de l’Ajuntament per definir i impulsar les polítiques municipals d’habitatge durant aquest nou mandat (2015-19). L’acte va comptar amb la presència del tinent d’alcalde d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge, Damià Calvet, i per la tinenta d’alcalde de Benestar i Ciutadania, Susanna Pellicer.

El Pla, que ha estat elaborat a partir d’una anàlisi en profunditat de la situació actual de l’habitatge a Sant Cugat, estableix quines han de ser les actuacions de millora per atendre les necessitats en aquest àmbit. Conesa va remarcar que el Pla manté clarament l’aposta per vincular les polítiques d’habitatge a les demandes socials . Els sues principals objectius són facilitar a tots els santcugatencs i santcugatenques l’accés a un habitatge digne, prevenir la pèrdua de l’habitatge i lluitar contra la pobresa energètica i per fer-ho s’inclouen un conjunt d’accions transversals en àrees com els serveis socials, l’urbanisme o l’economia. L’alcaldessa també va voler remarcar en aquest sentit que són mesures “que integrades fan una proposta molt potent per garantir que al llarg d’aquests quatre anys puguem tornar-nos a posicionar en unes polítiques d’habitatge molt fortes.

Aquest Pla estartègic ha estat estructurat en 10 grans línies d’actuació que potencies d’una banda iniciatives ja engegades i de l’altre n’impulsa de noves.

Aquestes deu grans línies d’actuació són:

  1. Creació de l’Observatori de l’Habitatge de Sant Cugat: servirà per conèixer en tot moment i de manera continuada l’oferta (tipologia, preus, comercialització…) i la demanda d’habitatge al municipi. S’analitzarà per barris o sectors.
  2. Accions sobre el parc d’habitatges buits: es crearà un registre d’habitatges buits i s’identificaran els que són de titularitat de societats mercantils i entitats financeres. Es promouran convenis de col·laboració amb aquestes entitats perquè ofereixin habitatges de lloguer a preus assequibles (menys de 300€ mes). Així mateix es preveu l’obertura d’expedients a entitats financeres per habitatges buits (amb multes coercitives i sancions de fins 250.000€) en aplicació de la Llei del Dret a l’Habitatge. Cal destacar que en aquests moments només un 6’8% del parc d’habitatges de Sant Cugat està buit. És una dada propera a la mitjana europea (5%) i un 40% per sota de la mitjana a Catalunya.
  3. Ajuts al pagament del lloguer: s’incrementaran els ajuts socials al lloguer d’habitatge. L’any 2014 l’Ajuntament va destinar-hi 218.000€ i per aquest any 2015 la previsió és arribar als 250.000€.
  4. 4.    Fons Social d’Habitatge: s’incrementarà el parc d’habitatges per fer front a situacions d’emergència social (reallotjament urgent de famílies…). El parc públic municipal destinat a polítiques socials es va ampliar del 7 al 10% del total de pisos de Promusa i actualment disposa de 33 habitatges. Es planteja seguir ampliant aquest fons social amb habitatges de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, del Fondo Social de la Vivienda i altres habitatges de titularitat privada. També es crearà una Taula d’adjudicació d’Habitatges d’Emergència.
  5. 5.    Prevenció de la pèrdua de l’habitatge: es potenciarà el Servei d’Intermediació de Deutes d’Habitatge (SIDH) desenvolupat des de l’Oficina Local d’Habitatge (OHL). Ja porta un any en funcionament i ha atès 160 consultes i ha tramitat 40 expedients.
  6. Lluita contra la pobresa energètica: es promourà una tarifa social en el subministrament de l’aigua; es gestionarà els ajuts per a subministraments per part de Serveis Socials, la Fundació Agbar i l’AMB (l’any 2014 es van destinar 49.822’33€ a pagar subministraments); i es desenvoluparan programes i tallers formatius entre la ciutadania per millorar l’eficiència dels consums.
  7. Millora del parc existent i supressió de barreres arquitectòniques: es crearà un inventari d’edificis plurifamiliars sense ascensor i amb barreres arquitectòniques. S’oferirà un assessorament tècnic a comunitats de propietaris per trobar solucions a aquestes problemàtiques i s’oferiran també ajuts específics per implantar ascensors o suprimir barreres arquitectòniques.
  8. Parc Públic d’Habitatges de lloguer i masoveria urbana: es construiran a través de Promusa nous habitatges de lloguer (39 HPO per a gent gran a l’av. Rius i Taulet i 60 HPO de lloguer general al carrer Jeroni Pujades) i es seguirà mantenint i gestionant el parc d’HPO de lloguer municipal (460 pisos, un dels parcs públics més grans de Catalunya). Així mateix es continuaran promovent noves formes d’accés a l’habitatge, com per exemple el sistema de masoveria urbana (Sant Cugat està desenvolupant la primera promoció d’aquest tipologia a Catalunya).
  9. Habitatge accessible de propietat: es construiran nous HPO de propietat a través de Promusa, com per exemple la futura promoció de 78 habitatges a l’av. Pla de Vinyet.
  10. Propietat temporal i compartida: s’impulsaran noves fórmules de propietat temporal i de propietat compartida, de forma separada o combinada, com a nous mecanismes d’accés a l’habitatge alternatius a la compra venda tradicional o al lloguer. Aquestes iniciatives, contemplades a la Llei 19/2015, estaran especialment adreçades a col·lectius específics com gent jove o gent gran.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×