Autor Política
27 juny 2015 a 15:00

L’equip de govern proposa un nou cartipàs polític i directiu

0 Flares 0 Flares ×

El nombre de càrrecs directius eventuals i de confiança política es redueix de 17 a 13

Ajuntament de Sant Cugat

L’Ajuntament de Sant Cugat. // Foto: Joan Murcia

El ple municipal celebrat aquest passat divendres al matí ha ratificat la proposta de nou cartipàs polític i ha aprovat el quadre directiu de l’Ajuntament per al mandat 2015-2019. La nova estructura municipal suposarà un estalvi econòmic global del 13’87%, ja que es passarà dels 1.920.081’88 € anuals del mandat 2011-15 als 1.653.730’33 € per al mandat actual. Aquest estalvi és conseqüència d’una reducció del cost total de les retribucions dels membres del govern municipal i una reducció de càrrecs de confiança i personal directiu. D’altra banda, cal assenyalar que les retribucions dels membres del govern i dels càrrecs eventuals s’han congelat respecte el mandat anterior.

Segons el Consistori, aquesta racionalització té l’objectiu de presentar un nou cartipàs municipal ben dimensionat i basat en valors com la transparència, la legalitat, l’eficàcia i l’eficiència. Així mateix, el nou cartipàs s’ha estructurat tenint en compte la proporcionalitat del salari amb la responsabilitat assumida i la capacitació i la formació de l’equip directiu per coordinar els serveis municipals.

L’organigrama polític

Pel que fa a l’organigrama polític, l’equip de govern municipal està format per 11 regidors: hi ha 5 tinents d’alcaldes amb dedicació exclusiva; 2 regidories amb dedicació exclusiva (Educació, Universitat i Família; i Esports i Joventut); 2 regidories en dedicació parcial (Medi Ambient i Comerç); i 1 regidoria amb dedicació exclusiva i acumulació especial de funcions (Comunicació, Informació, Innovació i Govern Obert). El nombre de regidors amb dedicació exclusiva és gairebé un 50% menys del màxim que estipula la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).

Respecte el cartipàs polític del darrer mandat (2011-15), les retribucions dels regidors de l’equip de govern disminueixen un total de 97.231’79 € (un 14’14% menys). Cal recordar, a més, que aquestes retribucions estan congelades des de l’any 2010. D’altra banda cal remarcar que com a novetat a partir d’ara tots els regidors de l’equip de govern renunciaran a cobrar qualsevol dieta de l’Ajuntament. A més a més, els tinents d’alcalde Carmela FortunyDamià Calvet no cobraran cap tipus de retribució de l’Ajuntament perquè en aquests moments tenen càrrecs a l’administració de la Generalitat.

L’organigrama tècnic

El nombre total de càrrecs directius eventuals i de confiança política es redueix de 17 a 13. Aquesta reducció es desgrana de la següent manera: els càrrecs directius eventuals passen de 12 a 9, fet que suposa un estalvi econòmic de 195.000 € (un 23’89% menys). Pel que a als càrrecs de confiança política, el nombre de treballadors passa de 5 a 4. Aquesta reducció suposarà un estalvi de 27.000 € (un 10’48% menys). El nombre de càrrecs eventuals que hi haurà en aquest mandat (un total de 13) és un 50% menys del topall que permet la LRSAL. A més, cal remarcar que d’aquests 13 treballadors eventuals, 7 són personal de promoció interna de l’Ajuntament.

Grups municipals

Finalment, les retribucions que reben els secretaris dels grups municipals (que també són càrrecs de confiança política) és l’única partida que s’incrementarà. La raó és que s’ha passat de 5 a 7 grups municipals amb representació al plenari. Per aquest motiu, tot i que aquestes continuïn congelades, hi ha un increment global de 52.880’24 €/any (augment del 33’33%).

Així mateix, cada grup municipal rebrà una assignació fixa de 9.000 €/any i una assignació per cada regidor electe de 6.000 € anuals. Aquestes retribucions, com les dietes que rebran els regidors a l’oposició, també estan congelades.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×