Autor Política
17 octubre 2014 a 12:00

A qui deu diners l’Ajuntament de Sant Cugat?

0 Flares 0 Flares ×

Analitzem els deutes i on té els nostres diners l’ajuntament

A qui deu diners l'Ajuntament

A qui deu diners l’Ajuntament // Infografia del Jordi Pascual pel Sant Cugat Informa

Seguim la sèrie d’articles sobre la liquidació del pressupost del 2013 amb una informació que de ben segur us interessarà: a qui deu diners el nostre ajuntament i on té dipositats els estalvis. El debat sobre el deute públic està més en voga que mai. Són temps en que es qüestiona el deute públic i per un altre costat es proposen auditories del deute. Saber doncs de qui depèn el deute de l’administració més propera és un exercici de transparència que, de fet, l’ajuntament no amaga, perquè el té exposat a la web enmig de la liquidació del pressupost del 2013. El deute de l’Ajuntament de Sant Cugat, pel que fa al seu percentatge sobre els recursos disponibles, no és preocupant, un 57,13%. De fet, és un dels ajuntaments menys endeutats de la seva envergadura. En la presentació del pressupost del 2015, ho explicàvem l’1 d’octubre, el Tinent d’Alcalde Carles Brugarolas sí que lamentava un situació: tot i estar per sota dels límits d’endeutament, les noves lleis del PP de limitació de l’endeutament no permeten que les administracions s’endeutin per sobre del que amortitzaran durant l’any, en aquest cas uns 8 milions d’euros aproximadament.

Els préstecs de l'Ajuntament

Els préstecs de l’Ajuntament // Infografía del Jordi Pascual pel Sant Cugat Inform@

Però a qui deu l’Ajuntament? Quants diners deu a cadascú i fins quan estarem pagant el deute?. A finals del 2014 l’Ajuntament tenia un deute a llarg termini de 55.416.243 €. El 41% d’aquest deute li deu a Dexia Sabadell – gairebé 23 milions € -, al BBVA un 19,7% – gairebé 11 milions € -, a Catalunya Caixa un 11% – més de 6 milions € -, al Santander un 9% – més de 5 milions d’€ -, un 4,8% al Banc de Sabadell – 2,6 milions € -, a Caja Madrid un 3,4% – 1,8 milions -, un 3,2% a Banesto – 1,7 milions – i al BSCH li deuen 471 mil euros i a la Diputació 297 mil. Si no es demanessin més préstecs s’acabarien de pagar el 2025, tot i que la gran part de les amortitzacions acaben entre el 2021 i 2023. Els interessos van des del 1,77% d’un préstec de Banesto del 2010 de 1,7 milions fins el 8% d’un de Dexia Sabadell del 2005 de 1,4 milions. L’interès que es paga en els préstecs depèn de l’any en que es van constituir aquests.

Els que es van demanar abans del 2007 tenen un interès per sota del 5%, excepte el més important, que és del 2006 a Dexia Sabadell per 13 milions, l’interès del qual és del 3,4%. El 2008 es van demanar 18 milions de préstec a un interès entre el 4,3 i el 5,3. Entre el 2009 i el 2010, es demanaren més de 23 milions amb un interès al voltant del 2%. El 2011 els préstecs demanats van ser per un valor de 8,6 milions amb un interès del 4 al 5% i, entre el 2012 i 2013 es demanen gairebé 10 milions amb un interès entre el 4,7 i el 5,9%, excepte els de la Diputació que són sense interessos.

Banca ètica o banca convencional?

On té els diners l'Ajuntament

On té els diners l’Ajuntament // Infografía del Jordi Pascual pel Sant Cugat Informa

Sovint hem sentit en boca dels representants del govern municipal que s’estava treballant amb la banca ètica, com es va aprovar en el seu moment arrel d’una moció presentada al ple. La millor forma de confirmar aquesta afirmació és veure quina situació hi ha a final d’any a la tresoreria, o sigui, on té els diners dipositats l’ajuntament a final d’any. També hem fet aquest exercici amb la informació del primer trimestre del 2014.

Al tancament del 2013 l’entitat financera en la que l’Ajuntament tenia més saldo era el Banc de Sabadell, mes d’1 milió d’euros. En l’actualitat – a final del primer trimestre – les que tenen més saldo de l’ajuntament són per ordre de més a menys el BBVA – 1,4 milions -, La Caixa – 1,4 milions – i Caixa Penedès – 900 mil € -. I la banca ètica? L’Ajuntament treballa amb Triodos Bank on a finals del 2013 hi tenia 3.260 € i a finals del primer trimestre del 2014, 5.260 €. I a la Caixa d’Enginyers, que també es podria considerar una entitat amb responsabilitat social important per la seva organització cooperativa, tenia a finals del 2013, 50.125 €, que a finals del primer trimestre ja no tenia.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×