Autor Societat
26 juliol 2014 a 12:00

El RACC analitza 4.900 km de la xarxa viària catalana per reduir les víctimes d’accident de trànsit

3 Flares 3 Flares ×

Sota el protocol iRAP

Racc

Racc // Foto: Joan Murcia

El RACC ha presentat un informe sobre la xarxa viària catalana on ha analitzat, sota el protocol iRAP (International Road Assessment Programme), la prevenció dels riscs abans que es produeixi un accident de trànsit. A través d’aquest informe es treballa sota criteris reactius, però sobretot en les actuacions necessàries en funció dels riscos detectats, abans que es produeixi l’accident de trànsit.

L’objectiu de l’estudi és millorar la xarxa de carreteres de Catalunya, per tal de què hi hagin més vides salvades al mínim cost. Per tal d’aconseguir-ho, l’entitat proposa un esquema de millora.

Pel que fa als 4.940 km que s’ha estudiat (un total del 31% de les carreteres catalanes), 2.427 km són carreteres desdoblades (Autopistes i Autovies) i la resta són carreteres convencionals (un carril de circulació per sentit). Cal esmentar que, les carreteres on s’estima més necessitat de seguretat viària són la N-340 i la N-11.

Seguint els resultats d’avaluació es podrien evitar fins a 1.400 morts en els pròxims 20 anys i la inversió que es necessitaria per portar-ho a terme seria de 42,8 milions d’euros. L’estudi ha calculat aquests paràmetres a través de la tipologia d’accidents de la xarxa analitzada, en la qual s’hi produeixen un 31% dels accidents frontals i el 20& en interseccions.

Finalment, l’entitat ha donat un seguit de recomanacions que s’haurien d’aplicar per reduir el nombre de morts a les carreteres catalanes. S’hauria d’instal·lar una barrera central (sense desdoblament) que minimitzaria a 900 morts i ferits greus pels pròxims 20 anys. Com a recomanacions també destacades hi ha el carril addicional (2+1), abalisament i senyalització (intersecció) i ampliar la separació de carrils (mitjana) suposaria un 15% de víctimes estalviades.

3 Flares Twitter 1 Facebook 2 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 3 Flares ×